Tag Archives: TINE

Melkebilene reduserer CO2-utslippene

Tankbilsj?f?rene i TINE kj?rer smartere og har fra nytt?r i ?r redusert drivstofforbruket med nesten en liter p? mila og derved redusert utslippet av CO2 ekv. med 6,9 % mot samme tid i fjor.
Endret kj?readferd viser gode resultater og …

Top