Tag Archives: Stavanger Sola

Ny luftromsorganisering i S?rvest-Norge

Ny luftromsorganisering i S?rvest-Norge

Den 13. november gjennomf?res den st?rste luftromsendringen noensinne i Norge, og
store deler av S?rvest-Norge f?r nye inn- og utflygingsruter. Endringen legger til rette for
vekst i flytrafikken, effektiv drift og ?kt sikkerhet.

Luftromsendringene, som er utviklet i samarbeid med …

Top