Tag Archives: Om Goodyear Goodyear

Trafikkulykker skyldes f?rst og fremst d?rlige sj?f?rer.

Trafikkulykker skyldes f?rst og fremst d?rlige sj?f?rer.

De fleste i Norden mener at eventuelle ulykker skyldes bilf?rernes manglende kompetanse . Mange anser ogs? at fyllekj?ring og utslitte eller d?rlige dekk kan for?rsake ulykker. Derimot anser bare et f?tall at for h?y fart f?rer til trafikkulykker ? i …

Top