Tag Archives: General Manager

Scania sj?f?rkonkurranser: Sikkerhet f?rst – deretter moro!

Scania sj?f?rkonkurranser: Sikkerhet f?rst – deretter moro!

Konkurransen startet som en respons p? Europakommisjonens direktiv
i 2003 om f?reroppl?ring, som tok sikte p? ? minimere milj?p?virkningen fra
veitransport ved ? ?ke fokus p? trafikksikkerhet og drivstofforbruk.
EU-kommisjonen har siden sluttet seg til arrangementet.
Erik Ljungberg, Senior Vice …

Top