Tag Archives: Eiendomsutvikling Veidekkes Eiendomsvirksomhet

Sterk vekst og resultatfremgang for Veidekke

Sterk vekst og resultatfremgang for Veidekke

Den gode utviklingen fortsetter i Veidekke. I ?rets f?rste kvartal var omsetningen 5,2 milliarder kroner, noe som er 30 % h?yere enn ?ret f?r. Resultat f?r skatt ble 4 millioner kroner, mot et underskudd p? 63 millioner i samme periode …

Top