Tag Archives: automotivebilbilindustricontinentalcontinental tyresdekkdekkbransjenmotormagasinerpersonbil

Continental med rekord – Over 20 millioner solgte vinterdekk i Europa 2012!

Continental med rekord – Over 20 millioner solgte vinterdekk i Europa 2012!

Hanover, 11 januar 2013
I det kommersielle ?ret 2012 ?kte Continental forrige ?rs salg av vinterdekk til v?re kunder. I det europeiske ettermarkedet solgte markedslederen i dette segmentet 20.1 millioner vinterdekk for personbil, SUVs og varebil forrige ?r. Til tross …

Top