Reiser articles

Nye oppgaver til Enova

N? skal Enova jobbe for at norsk transportsektor blir gr?nnere. I forslaget til statsbudsjett som ble lagt fram i dag, ble det kjent at Transnovas oppgaver skal overf?res til Enova..
Siden 2001 har Enova investert i tiltak som f?rer til …

Tasting like farlig som promille

To av tre bilsj?f?rer snakker i mobilen mens de kj?rer uten ? ha handsfree, og mer enn 30 prosent sender sms bak rattet.
Dette fremkommer i en befolkningsunders?kelse gjennomf?rt av Opinion AS for KLP nylig. Der ble 1000 respondenter spurt …

Top