Turisme

To statsr?der til Avinor og ZERO sin pressekonferanse

06-11-2014 11:17 Avinor

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og klima- og milj?minister Tine Sundtoft stiller p? Avinor og ZERO sin pressekonferanse tirsdag 11. november, etter at Norwegian og SAS har gjennomf?rt de to f?rste bio-flygningen i Norge.
Henholdsvis klokken 1615 og klokken 1620 letter SAS (SK317) og Norwegian (DY631) fra Trondheim og Bergen med nesten 50 prosent biodrivstoff p? tanken. N?r de lander henholdsvis
klokken 1710 og 1715 p? Oslo Lufthavn er Norges to f?rste flygninger p?
biodrivstoff gjennomf?rt. Dette er ordin?re ruteflygninger.
Klima- og milj?minister Tine Sundtoft vil reise med Norwegians flygning fra Bergen
lufthavn, mens statssekret?r i samferdselsdepartementet, Tom Cato Karlsen, vil
v?re med p? flygningen fra Trondheim lufthavn.
En rekke industrielle akt?rer fra b?de luftfartsbransjen og norsk skog- og
kraftindustri vil delta p? pressekonferansen som finner sted klokken 1730 p?
Flyporten ved Oslo Lufthavn.
Du kan lese mer om flygningene, pressekonferansen og deltakerne her.
Kontaktperson:
Pressesjef i Avinor, Sindre ?nonsen, mobil: 916 75 707

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner p? en sikker og effektiv m?te. 3000 medarbeidere har ansvar for ? planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer t?rn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av serviilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en ?rlig trafikk p? rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg p? lufthavnene.
0000

A to już wiesz?  Ny passasjerrekord p? Oslo Lufthavn i september

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy