Turisme

God vekst og resultatutvikling i Posten

Posten kan vise til b?de omsetningsvekst og resultatfremgang per 3. kvartal 2014. Leveringskvaliteten ?ker, omd?mmet er styrket og sykefrav?ret fortsetter ? g? ned.
Etter tredje kvartal 2014 var driftsinntektene 17 852 millioner kroner som er en ?kning p? 4,3 prosent, eller 731 millioner kroner, fra ?ret f?r. Driftsresultatet (EBITE) f?r engangseffekter og nedskrivninger ?kte med 4,4 prosent til 520 millioner kroner.
Resultatforbedringen skyldes ?kt omsetning og oppkj?p, samt god effekt av omstillinger og kostnadsreduserende tiltak.
Logistikk stadig viktigere
– Logistikkomr?det blir stadig viktigere for konsernet. Vi ser resultater av arbeidet med ? utvikle et stadig bedre tilbud til v?re kunder. I tredje kvartal sto en ny terminal for pakker, gods og post klar i Molde, en ny terminal ble ?pnet i Finland og f?rste spadetak er tatt for et nytt logistikksenter i Oslo, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.
Volumfallet fortsetter for adresserte brev og effektiviseringstiltakene kompenserer ikke lenger fullt ut for dette. Adresserte brev hadde en nedgang p? 7.1 prosent i forhold til samme periode i fjor. Siden topp?ret for post i Norge i 1999 har antallet adresserte brev falt med omlag 45 prosent.
Fortsatt store omstillinger
– Posten har foretatt store omstillinger for ? tilpasse virksomheten til nye brukerbehov. Omleggingen fra postkontor til Post i Butikk er snart fullf?rt. Neste store endring vil v?re ? g? bort fra l?rdag som ordin?r omdelingsdag for post. Vi er forn?yd med at Regjeringen g?r inn for en slik l?sning i forslaget til ny postlov, sier Mejdell.
Post fra offentlige avsendere hadde en nedgang p? 12 prosent. Det ventes at denne utviklingen forsterkes etter hvert som det offentlige g?r over til ? bruke digital post. Postens digitale postkasse Digipost er valgt som en av leverand?rene av sikker digital post i fremtiden.
B?de fysisk og digital post
– Fysisk brevpost er i tilbakegang og digitaliseringen har kommet langt i Norge. Posten vil tilby b?de fysisk og digital post i fremtiden, sier konsernsjefen.
I tredje kvartal i 2014 hadde Posten en leveringskvalitet p? A-post levert over natt p? 86,6 prosent, som er 1,6 prosentpoeng over konsesjonskravet. De ?vrige fem konsesjonskravene ble innfridd med god margin.
For andre ?r p? rad gikk Posten frem i omd?mmem?lingen fra Ipsos MMI. Hele 28 plasser har Posten klatret siden 2012 og havnet p? 11. plass i ?rets unders?kelse.
Lavere sykefrav?r
Sykefrav?ret i konsernet fortsetter ? g? ned. Hittil i 2014 har sykefrav?ret v?rt p? 6,4 prosent, en reduksjon p? 0,2 prosentpoeng i forhold til samme periode i 2013. Posten ble nylig tildelt Arbeidsmilj?prisen 2014 for godt arbeid med HMS og for ? ha redusert sykefrav?ret med 30 prosent siden 2006.
Antallet ansatte i konsernet ble redusert med 1039 ?rsverk de siste 12 m?nedene. En stor del av reduksjonen skyldes omlegging av postkontor til Post i Butikk.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse. 0000

Similar Posts