Turisme

Norwegian med kraftig trafikkvekst og h?y fyllingsgrad

Norwegian vokser kraftig i alle de europeiske markedene og hadde en kapasitetsvekst p? 36 prosent og en fyllingsgrad p? hele 85 prosent i tredje kvartal. Resultatet f?r skatt (EBT) ble 505 millioner kroner, mot 604 millioner i samme kvartal i 2013. Ekstra kostnader til innleie av fly og svak norsk krone p?virker resultatet i betydelig grad dette kvartalet.
Selv med en solid kapasitetsvekst fylles flyene betydelig bedre enn i samme periode i fjor. Fyllingsgraden i tredje kvartal var 85 prosent, opp tre prosentpoeng. Til sammen 7,1 millioner passasjerer fl?y med Norwegian i tredje kvartal.Den sterkeste veksten i antall passasjerer hadde Norwegian p? London Gatwick.
Resultatet f?r skatt (EBT) ble 505 millioner kroner, mot 604 millioner i samme kvartal i 2013. Kombinasjonen av svak norsk krone, manglende godkjenning fra det amerikanske transportdepartementet og kostnader knyttet til forsinkede fly p?f?rte Norwegian store ekstrakostnader dette kvartalet. Innleiekostnadene, inkludert kostnader til ekstra drivstoff, samt hotell, mat og drikke til forsinkede passasjerer utgjorde ogs? et betydelig bel?p. Det samme gjorde ekstrakostnadene som f?lge av at det amerikanske transportdepartementet enn? ikke har gitt Norwegians europeiske datterselskap Norwegian Air International den n?dvendige flytillatelsen til USA – som selskapet har krav p? i henhold til Open Skies-avtalen.
– P? den positive siden har vi f?tt mange nye kunder om bord i hele rutenettet og fyllingsgraden er solid. Vi har vunnet flere nye internasjonale kundem?linger og er igjen k?ret til Europas beste lavprisselskap. Samtidig har vi hatt flere utfordringer, blant annet som f?lge av at v?rt datterselskap i Dublin enn? ikke har f?tt tillatelse til ? fly til USA, noe som har f?rt til at flyfl?ten ikke kan utnyttes optimalt. Tekniske utfordringer med langdistanseflyene har ogs? gitt betydelige ekstrakostnader. Vi har imidlertid n? en langt mer stabil langdistanseoperasjon med flere fly i fl?ten enn tidligere. Ser vi lengre frem i horisonten, vil 2015 bli et konsoliderings?r der veksten ikke vil v?re like h?y som n?. Vi vil da ogs? ha en enhetlig kortdistansefl?te n?r de eldre Boeing 737-300 maskinene fases ut for godt, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Se kvartalsrapport for flere tall og detaljer.
Kontaktpersoner for pressen:
Finansdirekt?r Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 417 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 100 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r. Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. Norwegian har blitt k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards b?de i 2013 og 2014. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.0000

Similar Posts