Hva er best: Pigg eller piggfritt?

Vinterdekksesongen er bare en uke unna og det evige sp?rsm?let blant norske bilister dukker opp: Hva er best av piggdekk og piggfrie vinterdekk? Svaret er ikke entydig.
? Litt overfladisk sagt er piggdekk best p? ekstreme f?reforhold som v?t is og hardpakket sn?, mens piggfrie dekk har like gode kvaliteter som piggdekk p? normalt sn?f?re. Piggfrie dekk er best hvis du ?nsker deg dekk som er st?ysvake p? bare veier. Hva du b?r velge avhenger av v?ret, temperaturen og kj?reforholdene der du bor, sier Fredrik Hauge, produktsjef i Nokian Dekk Norge.
I S?r? og Midt-Norge kan man bruke piggdekk eller kjetting fra 1. november. I Nordland, Troms og Finnmark startet perioden 15. oktober.
Piggdekk p? isf?re
Is og sn? er ikke glatt ved streng kulde, s? er det 15 til 20 minusgrader oppf?rer piggdekk og piggfrie vinterdekk seg ganske likt. Dekkvalget blir vanskeligere n?r temperaturen n?rmer seg null.
? Ved mellom minus fem og pluss fem grader varmes veibanen opp. Da legger det seg ofte is i veibanen. Ved slike temperaturer gir piggdekk best grep, sier Hauge.
Piggfritt p? sn? og bare veier
Piggfrie dekk er komfortable og stilleg?ende. En fordel er at man kan montere piggfrie dekk p? bilen allerede tidlig p? h?sten, i god tid f?r den f?rste sn?en faller. Det kan ogs? v?re fordelaktig ? ha piggfrie dekk p? v?ren hvor det kan v?re h?ye temperaturforskjeller.
? P? sn?f?re og bare veier fungerer piggfrie dekk meget bra. I tillegg slipper man ? betale piggdekkavgift som er vanlig i enkelte store byer, sier Hauge.
Flere kj?rer piggfritt
Salgstall fra Nokian viser at flere n? velger piggfrie vinterdekk fremfor piggdekk (52 mot 48 prosent). De fem siste ?rene har andelen piggfrie vinterdekk steget med fem prosent, mens piggdekk har sunket tilsvarende.
? Piggfrie vinterdekk har blitt veldig gode, men piggdekk er fortsatt det sikreste valget, da de gir best bremseegenskaper, fremkommelighet og er enklest ? kontrollere ved skrens p? bilen, sier Hauge.
Store utslag i bremselengde
Forskjellene i bremselengde p? pigg og piggfrie dekk er st?rst p? ?nullf?re?. Om en bil med piggdekk kj?rer i 50 km/t p? is tar det 43 meter f?r bilen stopper. Kj?rer du med nordiske dekk uten pigger tar det 60 meter f?r bilen stopper. En forskjell p? 17 meter, eller nesten fire billengder.
? Forskjellen i bremselengde p? is er st?rste n?r man sammenligner piggdekk med piggfrie dekk produsert for sentral-Europeiske forhold. Da kan forskjellen v?re s? mye som ?tte billengder, sier Hauge.
Forskjellen i bremselengde mellom piggdekk og piggfrie dekk blir mindre jo kaldere temperaturen er. Ved 10 minusgrader skiller du kun én billengde, i fav?r piggdekk.*
Fyll ekstra luft ved kaldv?r
Uansett hva slags vinterdekk man velger er det viktig ? v?re klar over at kulde p?virker dekkene. Mange bilister kj?rer nemlig med for lavt lufttrykk om vinteren ? uten ? v?re klar over det selv.
? Mange fyller luft n?r dekkene skiftes inne i et varmt verksted. Da er det lett ? glemme at kaldt v?r p?virker lufttrykket. Faller temperaturen 10 grader, faller lufttrykket 0,1 bar. For lavt lufttrykk gj?r at bilen bruker mer bensin, slipper ut mer CO2 gasser og dekket slites raskere, sier Hauge.
Ekspertenes tips er ? fylle 0,2 bar mer enn bilfabrikantens standard anbefaling, dersom du fyller luft innend?rs og vet du skal ut i kaldt v?r.
*Bremselengdetestene er gjort ved Nokian Tyres? testsenter i Ivalo, Finland.

Mer informasjon: http://www.nokiantyres.no
Slik har du kontroll p? lufttrykket: http://www.nokiantyres.no/innovativt-arbeide/dekkfakta/tips-for-dekkvedlikehold/kontroller-lufttrycket/
Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 1.050 avdelinger i 26 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble 1.521 millioner euro, hvorav 11% i Norge. Antall ansatte er ca. 4.000. I Norge har Nokian Tyres 395 ansatte ved hovedkontoret i Lillestr?m, lagre i Lillestr?m, p? Heimdal og i Troms?, og ved i alt 79 Vianor-avdelinger. Nokian Dekk AS er Norges st?rste dekkimport?r.

0000

Authors

Related posts

Top