Turisme

Reklameavtale med Clear Channel Norway

Clear Channel har allerede tilsvarende kontrakt med Oslo Lufthavn. Kontrakten har en verdi p? rundt 120 millioner kroner over en tre?rs periode.
M?let i denne perioden er ? gj?re lufthavnene enda mer attraktive som markedsf?ringskanal. Dette skal Avinor oppn? ved ? investere i mer tidsriktige reklameb?rere. Mer konkret vil dette si ?kt bruk av digitale media, st?rre og slankere reklameb?rere samt bruk av LED-belysning. Dette vil gi sylskarpe reklamebudskap, samtidig som det ogs? bidrar til Avinors m?lsetting p? milj?siden ved et betydelig lavere str?mforbruk enn dagens reklameb?rere. Det vil ogs? v?re et m?l ? redusere ?visuell st?y? for passasjerene ved ? fjerne en del mindre attraktive reklameflater og erstatte disse med f?rre, men noe st?rre.
– Avinor er sv?rt forn?yd med ? ha f?tt Clear Channel med p? laget p? tre nye lufthavner. Clear Channel er den st?rste akt?ren p? dette markedet i Norge og har de rette forutsetningene for ? kunne realisere Avinors m?lsettinger, sier Espen Ettre.
Avinor har besluttet ? ta de n?dvendige investeringene som skal til for ? revitalisere lufthavnene som en attraktiv reklamekanal. Avinors kommersielle direkt?r Espen Ettre sier at investeringskostnadene bel?per seg til rundt 16 millioner kroner p? de tre nevnte lufthavnene. Deretter vil vi vurdere ? gj?re tilsvarende oppgraderinger ogs? p? flere andre lufthavner. Tilsvarende investeringer ble gjennomf?rt p? Oslo Lufthavn i 2014, med gode resultater.
Ettre tror nye, slankere reklameb?rere vil passe bedre inn i terminalene, og samtidig gj?re reklamen mer synlig og med vesentlig bedre kvalitet. Selv med f?rre reklameb?rere vil dette bidra til ? ?ke fremtidig inntjening for lufthavnene.
– Clear Channel ser med stor entusiasme frem til ? fortsette suksessen vi har gjort p? Oslo Lufthavn, som har f?tt oppmerksomhet b?de nasjonalt og internasjonalt for sine innovative l?sninger, og n? samarbeide tett med Avinor for ? utvikle og f? ut potensiale som finnes p? deres ?vrige lufthavner.
Vi kommer til ? se mye spennende utrulling p? digitalt og store eksklusive formater p? Bergen, Stavanger og Trondheim Lufthavn i 2015, sier Mats Lundquist, administrerende direkt?r i Clear Channel Norway.

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner p? en sikker og effektiv m?te. 3000 medarbeidere har ansvar for ? planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer t?rn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av serviilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en ?rlig trafikk p? rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg p? lufthavnene.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy