Turisme

Avinor forbedrer sikkerheten p? norsk kontinentalsokkel med ny overv?kningsteknologi

Avinor Flysikring har n? tatt i bruk ADS-B teknologi for ? ut?ve flygeinformasjons- og alarmtjeneste p? norsk kontinentalsokkel. Innf?ringen bidrar til ?kt sikkerhet for de mange tusen flygningene som ?rlig gjennomf?res i omr?det.
– Dette er en stor milep?l for norsk og europeisk luftfart, hvor Avinor Flysikring er f?rst ute i Europa med ? bruke kun ADS-B i lufttrafikktjenesten, sier leder for underveistjenesten i Avinor Flysikring, Jan Gunnar Pedersen.
Kontrollert luftrom mulig
ADS-B systemet settes i f?rste omgang i drift i Ekofisk ADS-omr?de og vil utvides til ? dekke Balder ADS-omr?de i januar 2015, og fortl?pende bygges videre nordover i tiden fremover. Innf?ringen av ADS-B legger til rette for en implementering av kontrollert luftrom p? norsk sokkel. Da bedres sikkerheten ytterligere, der Avinor vil ha ansvaret for ? h?ndtere trafikkflyten og sikre tilstrekkelig adskillelse mellom helikoptrene som flyr i omr?det.
Oppgradering av helikoptre
Innf?ring av ADS-B krever ogs? en oppgradering av utstyr i helikoptrene og Luftfartstilsynet stiller krav til utstyr ombord. Avinor har hatt et tett samarbeid med helikopteroperat?rene, avionikkleverand?rer og tilsynsmyndigheter for ? f? p? plass krav og retningslinjer for sertifisering av ADS-B utstyret. De f?rste 12 helikoptrene er n? klare og vi vil se en rask ?kning i antall ADS-B utstyrte helikoptre frem til etablering av kontrollert luftrom i 2015 da alle helikoptre m? v?re utstyrt.
Samarbeid med EUROCONTROL
Avinor har samarbeidet om utviklingen med EUROCONTROL. I tillegg til et ?konomisk bidrag fra EUROCONTROL har Avinor Flysikring dratt nytte av et tett internasjonalt samarbeid, spesielt med tanke p? standardisering, sikkerhetsarbeid og avklaringer rundt sertifisering av utstyr i helikoptrene.

Om ADS-B
ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast) er en internasjonal standardisert teknologi som fungerer ved at luftfart?y selv kringkaster sin egen posisjon basert p? GPS/GNSS. Posisjon og annen informasjon sendes med f? sekunders mellomrom til et nettverk av bakkestasjoner og rutes videre til framvisningssystemet i Avinors kontrollsentral.
Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner p? en sikker og effektiv m?te. 3000 medarbeidere har ansvar for ? planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer t?rn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av serviilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en ?rlig trafikk p? rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg p? lufthavnene.
02700

Similar Posts