Turisme

Unders?kelse fra Goodyear viser: Myndighetene b?r spille en enda st?rre rolle i arbeidet med ? forme fremtiden for veitransportbransjen.

Stockhom, 14. oktober 2014 ? Goodyear offentliggjorde i dag forskningsrapporten ?Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry? (Fremtidens mobilitet: smarte fl?ter
og transportbransjens fremtid) p? selskapets transportsymposium i Brussel. Hovedpoenget i rapporten er at myndighetene kunne ha inntatt en enda st?rre rolle i formingen av veitransportbransjens fremtid. Goodyears rapport inneholder nye forskningsresultater og konkrete anbefalinger til EUs og hvert enkelt lands politiske myndigheter, for eksempel tydeligere incentiver til ? etablere drivstoffeffektive fl?ter og videre markedsf?ring av EU-dekkmerkingen for ? maksimere potensialet som ligger i den.
Goodyears rapport viser at fl?teoperat?rene mener at myndighetene spiller en viktig rolle i formingen av veitransportbransjens fremtid. 53 % av fl?teoperat?rene ?nsker flere incentiver for milj?vennlige fl?ter, og 60 % ?nsker incentiver for ? kj?pe drivstoffeffektive dekk. Én av ti (11 %) fl?teoperat?rer nevner effekten av forskrifter som én av de to st?rste utfordringene veitransportbransjen som helhet st?r overfor. Nesten tre av fire (74 %) fl?teoperat?rer mener at en reduksjon av drivstoffavgiftene ville f? en positiv innvirkning p? veitransportbransjen, og i tillegg g?r 72 % inn for st?rre investeringer i veinettet.
Andre viktige punkter i Goodyears forskningsrapport ?Mobility of the Future: Smart Fleets and the Future of the Transport Industry?:
Fire av ti (40 %) fl?teoperat?rer hevder fremdeles at de stigende drivstoffkostnadene er deres st?rste problem.
For ? kunne h?ndtere de ?kende drivstoffkostnadene sier nesten alle (92 %) av fl?teoperat?rene at de m?ler fl?tens drivstofforbruk.
To tredeler (66 %) av fl?teoperat?rene som bruker telematikk, formidler ogs? relevant informasjon til sj?f?rene for ? hjelpe dem ? kj?re mer effektivt.
? f? tak i og beholde gode sj?f?rer er ogs? et stort problem for fl?teoperat?rene. En firedel (25 %) av dem sier dette er deres st?rste eller nest st?rste problem.
?V?r forskning viser at veitransportbransjen er villig til ? bli enda mer b?rekraftig. Den viser klart at fl?tene allerede investerer i teknologi som reduserer drivstofforbruket, og de trenger mer st?tte fra EU og nasjonale myndigheter. V?r forskningsrapport inneholder konkrete anbefalinger til hvordan offentlige etater kan hjelpe transportbransjen mot en mer b?rekraftig fremtid?, sier Michel Rzonzef, Goodyears direkt?r for forretningsenheten for kommersielle produkter i EMEA-regionen.
Goodyear offentliggjorde forskningsrapporten p? sitt andre symposium for transportbransjen i Brussel, som hadde fokus p? veitransportbransjens fremtid. Under symposiet ble det diskutert l?sninger for ? skape en b?rekraftig transportbransje, b?de via offentlige forskrifter og ved hjelp av kj?ret?ysteknologi.
Anbefalinger til EU-myndighetene:
Gi incentiver for drivstoffeffektive fl?ter.
Markedsf?r EU-dekkmerkingen.
Innf?r obligatorisk TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems) for nye kommersielle kj?ret?yer for ? fremme drivstoffeffektivitet.
V?r klare og tydelige i reformer av forskrifter ang?ende vekt og dimensjoner p? kommersielle kj?ret?yer.
Gi klarere retningslinjer for kj?ring av st?rre kj?ret?yer over grenser.
Gi mer st?tte for ? kunne utnytte ny telematikkteknologi, for eksempel harmoniserte standarder for telematikk.
Gi ekstra st?tte fra myndighetene til veitransportsektoren for ? tiltrekke seg og beholde dyktige sj?f?rer.
?Vi s? p? bransjens fremtid med fl?teoperat?renes ?yne, med fokus p? effektivitet, innovasjon og dialog. Vi er stolte over ? kunne presentere en analyse av b?de utfordringene og l?sningene. Jeg er sikker p? at vi sammen kan oppn? den effektiviteten som bransjen trenger. Goodyear har forpliktet seg til ? spille sin rolle i utformingen av en b?rekraftig fremtid for transportbransjen?, sier Darren
Wells, Goodyears administrerende direkt?r for EMEA, i sin tale.
Symposiet f?rte sammen representanter p? h?yt niv? fra EUs institusjoner, bransjen og akademia, inkludert Jo?o Aguiar Machado, generaldirekt?r for mobilitet og transport i EU-kommisjonen, for ? diskutere resultatene fra Goodyears unders?kelse og transportbransjens fremtid.
Goodyears symposium Mobility of the Future var det andre i sitt slag, og belyste selskapets fortsatte st?tte til fl?tene, bransjen og myndighetene, i tillegg til selskapets kontinuerlige forpliktelse som en viktig brikke innenfor transportbransjen.
Om metodikken i unders?kelsen
Unders?kelsen ble utf?rt av ReputationInc p? vegne av Goodyear for ? f? en bedre forst?else
av hva som bekymrer fl?teoperat?rene i Europa. Unders?kelsen bestod av 24 sp?rsm?l, og ble sendt ut til fl?teoperat?rer i ni ulike land: Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia, Luxembourg, Nederland, Polen, Tyrkia og Storbritannia. Til sammen 576 fl?teoperat?rer deltok i unders?kelsen via Internett. Feltarbeidet ble utf?rt mellom april og juni 2014.
Om Goodyear
Goodyear er én av verdens ledende dekkprodusenter. De har cirka 69 000 ansatte og produserer sine produkter p? 50 anlegg i 22 land over hele verden. De to fornyelsessentrene i Akron i Ohio, USA og Colmar-Berg i Luxembourg arbeider for ? utvikle avanserte produkter og tjenester som setter standarden for bransjen b?de innen teknologi og kj?reegenskaper.
Goodyear Dunlop Europes utvalg av dekk for kommersielle kj?ret?yer og busser omfatter mer enn 400 ulike dekktyper i mer enn 55 dimensjoner. Mange av verdens ledende produsenter av kommersielle kj?ret?yer monterer dekk fra Goodyear standard, inkludert DAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania og Volvo. Goodyear leverer ogs? dekk til alle de st?rste tilhengerprodusentene. Med Fleet First, som omfatter servicenettverket TruckForce, ServiceLine held?gns veiassistanse, FleetOnlineSolutions administrasjonssystem p? Internett og Goodyear Retread Technologies leverer Goodyear det st?rste utvalget av tjenester i bransjen.
Du finner mer informasjon om Goodyear og Goodyears produkter p? www.goodyear.com.

0000

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Garmin International Inc   #Garmin Ltd   #GMR   #RPM