Turisme

Kols?sbanen er ferdigstilt og ?pnet for trafikk helt til Kols?s

Kols?sbanen er gjen?pnet etter ?tte ?r uten trafikk, og B?rums befolkning har igjen f?tt T-bane hele veien til Kols?s. S?ndag 13. oktober gjen?pnet stasjonene Gjettum, Hauger og Kols?s og T-banen trafikkerer med det hele strekningen p? Kols?sbanen.
Gjen?pningen av den tradisjonsrike Kols?sbanen fra 1924 representerer en viktig milep?l i utviklingen av kollektivtrafikken i Akershus og Oslo. Banen er bygget med metrostandard og er i dag en kapasitetssterk og moderne T-bane som er raskere og sikrere enn den gamle Kols?sbanen. Banen ble stengt i 2006 fordi det ikke var forsvarlig ? trafikkere den uten at det ble gjort store utbedringstiltak. 13 nye stasjoner er bygget med universell utforming p? strekningen mellom Montebello i Oslo og Kols?s i B?rum, og det er etablert 750 innfartsparkeringsplasser.

?Dette er en historisk dag for hele kollektivtrafikken i Akershus og Oslo og en viktig milep?l for utbyggingsarbeidet i Sporveien. Byggingen av nye Kols?sbanen er med dette ferdig og vi ?pner stasjonene nr. 98, 99 og 100 i Sporveiens T-banesystem. Jeg er stolt over at vi i dag kan levere en topp moderne T-bane til B?rums innbyggere innenfor tids- og kostnadsrammen p? 2,9 milliarder kroner”, sier sporveissjef Cato Hellesj?.
Kollektivl?ft for B?rum
?- ?pningen av hele Kols?sbanen gir et kollektivl?ft for hele B?rums befolkning. Dette vil nok gj?re hverdagen enklere for mange, ved at enda flere f?r mulighet til ? reise kollektivt til og fra jobb. Det er et godt milj?valg, og for mange vil det bli mer tidseffektivt enn ? stampe i bilk? p? overfylte veier. T-banen har hatt den st?rste veksten i antall reisende de siste ?rene, og kundetilfredsheten har ogs? ?kt kraftig. ?rsaken er at linjenettet gj?r det enkelt ? komme seg rundt i hovedstadsomr?det, T-banen kj?rer ofte, den er effektiv og kommer i tide”, sier administrerende direkt?r i Ruter Bernt Reitan Jenssen.
Utbyggingen av Kols?sbanen har blitt gjennomf?rt i tre faser, med Sporveien som byggherre. F?rste fase omfattet strekningen fra Montebello i Oslo til bygrensen ved Lysakerelven. Oslo kommune finansierte denne delen av Kols?sbanen. Akershus fylkeskommune har finansiert oppgraderingen fra Lysaker til Gj?nnes i fase 2, og ferdigstillelsen til Kols?s. Totalt har 12 km med banestrekning blitt modernisert og 13 nye stasjoner er blitt bygget, til en prislapp p? 2,9 millioner kroner.
Milep?ler i utbyggingen av Kols?sbanen:
18. august 2008 ble delstrekningen fra Montebello, via Ullern?sen til ?sjordet stasjon ?pnet og tatt i bruk.
17. august 2010 ble banen forlenget og stasjonene Bj?rnsletta og Jar ble bygget.
15. august 2011 ble banen videref?rt og forlenget til Ringstabekk og Bekkestua stasjon.
8. oktober 2012 ble banen forlenget til Gj?nnes stasjon.
15. desember 2013 ble banen ferdigstilt videre fra Gj?nnes til Haslum og Avl?s stasjon.
12. oktober 2014: Kols?sbanen er ferdigstilt fra Avl?s videre til Gjettum, Hauger og Kols?s stasjon.

Les ogs?: Kols?sbanen gjen?pner for ordin?r drift 12.oktober

Fakta om Kols?sbanen:
T-banen fra Kols?s har avgang hvert kvarter, og fra Kols?s til Majorstuen tar turen 26 minutter. Billettprisen er den samme for hele T-banesystemet, som ligger i sone 1.
Det er lagt opp til korrespondanse p? Kols?s mellom T-banen og busslinje 151 fra Rykkinn og linje 753 fra Lommedalen og B?rums Verk.
Busslinje 142 som har kj?rt som erstatning for T-bane linje 2 mellom Kols?s og Avl?s, er n? nedlagt. Det er 200 innfartsparkeringsplasser p? Kols?s stasjon.
Kols?sbanen ble ?pnet i 1924.
Det ble bygget vognhall, verksted og direkt?rbolig p? Avl?s.
I 1930 ble det bygget enkeltspor mellom Avl?s og Kols?s.
I 1942 ble strekningen fra Jar til S?rbyhaugen ?pnet, og det ble bygget dobbeltspor mellom Avl?s og Kols?s.
De tradisjonelle brede, bl? Kols?svognene ble satt i drift og trafikkerte Kols?s-Majorstuen-Nationaltheatret.
Kols?sbanen var i d?rlig stand da den ble stengt i 2006, og oppgradering var helt n?dvendig. Sporveien har v?rt byggherre i prosjektets tre faser, som har omfattet oppgraderingen fra S?rbyhaugen i Oslo til Kols?s i B?rum.
Banen er bygget i eksisterende trasé, og den 12 km lange banestrekningen har f?tt full utskiftning av underbygning, overbygning, sviller, skinner, nye stasjoner og oppgradert str?mforsyning.
De 13 nybygde stasjonene p? Kols?sbanen er bygget etter dagens retningslinjer for universell utforming, og har plattform for 6-vognstog p? rett linje.
Alle planoverganger er fjernet.
Totalt har moderniseringen kostet 2,9 millioner kroner.
Oslo kommune har finansiert del 1, som har omfattet utbyggingen i Oslo, fra S?rbyhaugen til bygrensen ved Lysakerelven.
Akershus fylkeskommunen har finansiert utbyggingen i B?rum. Det har omfattet oppgraderingen fra Lysakerelven til Gj?nnes, og videre til Kols?s.

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomf?rt vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.
91400

Similar Posts