Turisme

4,6 millioner passasjerer i september

Utlandstrafikken gikk opp med over 3 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor, mens innlandstrafikken ?kte med 0,5 prosent. Totalt har over 38 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner s? langt i ?r. Det er over 3 prosent flere enn p? samme tid i fjor.
Rekord p? Oslo Lufthavn
2 235 097 passasjerer reiste til og fra Oslo Lufthavn i september, noe som er en ?kning p? 4,4 prosent sammenlignet med samme m?ned i 2013. Utlandstrafikken ?kte med 6 prosent.
– Det er selvf?lgelig gledelig for oss at vi fortsetter ?kningen i antall passasjerer, sier pressetalsmann Lasse A. Vangstein ved Oslo Lufthavn.
Fredag 26. september ble det ogs? satt rekord p? Oslo Lufthavn. Aldri tidligere har s? mange passasjerer reiste fra flyplassen p? én enkelt dag, da 52 657 passasjerer fl?y fra Oslo Lufthavn.
Stor ?kning i Alta
Ved Alta lufthavn er trafikkveksten p? betydelige 8 prosent.
-Bakgrunnen er i hovedsak at Norwegian har ?kt kapasiteten p? Oslo-ruten med omlag 25 prosent, samtidig som vi ser en ?kt aktivitet knyttet til oljevirksomhet i Barentshavet, sier lufthavnsjef Charles Kristiansen.
Last ned tallene

Avinor bidrar til at rundt 50 millioner flypassasjerer kan reise til og fra selskapets 46 lufthavner p? en sikker og effektiv m?te. 3000 medarbeidere har ansvar for ? planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Dette inkluderer t?rn og kontrollsentraler, bakketjeneste og utvikling av servicetilbud ved lufthavnene. Oslo Lufthavn AS er heleid datterselskap og OSL har alene en ?rlig trafikk p? rundt 20 millioner passasjerer. Avinor er et statlig aksjeselskap og finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg p? lufthavnene.
0000Send som e-post
Del denne

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy