Statsbudsjettet ? Postens kommentarer

Statlig kj?p
I regjeringens forslag til statsbudsjett er det satt av 418 millioner kroner til kj?p av ul?nnsomme post- og banktjenester.

? Vi er godt forn?yd med at staten betaler fullt ut for de ul?nnsomme posttjenestene som Posten leverer, blant annet seks dagers postdistribusjon i hele landet. Samtidig forventer vi at Regjeringen fremlegger forslag til ny postlov med det f?rste, som gir Posten rom for ? tilpasse virksomheten til nye brukerbehov, sier konsernsjef Dag Mejdell.
Regjeringen foresl?r videre ? budsjettere med et utbytte fra Posten Norge AS p? 200
millioner kroner i 2015. Dette er innenfor gjeldende utbyttepolitikk for selskapet. Endelig utbytte fastsettes p? selskapets generalforsamling i 2015. Gjeldende utbyttepolitikk for Posten Norge inneb?rer et forventet utbytte p? 50 prosent av konsernoverskuddet etter skatt. Posten utbetalte i 2014 et utbytte p? MNOK 256.
Tollgrense
Regjeringen foresl?r ? ?ke fribel?pet for varehandel fra utlandet fra 200 til 500 kroner. Endringen kan gi ?kt netthandel fra utlandet, men samtidig skape problemer for norske nettbutikker.
Grensen for momsfri import av varer fra utlandet har v?rt 200 kroner siden 70-tallet. Det er i mange ?r
diskutert ? heve denne grensen, men hensynet til norsk n?ringsliv har gjort at det ikke har skjedd. N? ?nsker alts? regjeringen ? heve grensen.

? Blir endringen vedtatt, er det all grunn til ? tro at det stimulerer til ?kt netthandel fra utlandet. Det vil bety flere pakker som skal distribueres hjem til norske forbrukere, sier konserndirekt?r Gunnar Henriksen i divisjon E-handel.
Han tror videre at en heving av grensen vil gi en forverret konkurransesituasjon for norske nettbutikker. De vil m?tte konkurrere mot utenlandske varer som er fritatt for moms.
? Jeg er ganske sikker p? at norske nettbutikker vil tilpasse seg endringene og flagge ut hele eller deler av virksomheten. Vi vil se at norske nettbutikker flytter lageret eller hele virksomheten til utlandet.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Authors

Related posts

Top