Reiser

Posten og Brings Moldeterminal ?pnet

Konsernsjef Dag Mejdell ?pnet onsdag 1. oktober en ny felles terminal for Posten og Bring i Molde. Han ble gratulert av byens ordf?rer Torgeir Dahl.
Terminalen skal bidra til at konsernet kan gi kundene i regionen et enda bedre tjenestetilbud.
Posten og Brings Moldeterminal blir arbeidsplass for 230 medarbeidere som skal h?ndtere store mengder post, pakker, gods og termo.
En av 18 som som kommer
Terminalen i Molde er en av de f?rste av til sammen 18 terminaler rundt om i Norge hvor vi samlokaliserer post, pakker og gods.
? ?kt samhandling er en n?kkel i ? videreutvikle Posten-konsernet. Mens volumene innen den tradisjonelle postvirksomheten g?r ned, vokser volumene innen pakke- og godsomr?det. For ? lykkes i konkurransen og vinne kundene, m? vi v?re effektive og tilby l?sninger i tr?d med kundenes behov, sa konsernsjef Dag Mejdell under ?pningen.
Stor vekst
Posten og Bring har de siste ?rene sett en positiv utvikling for pakker og gods i Molde-omr?det. Konsernet har tatt markedsandeler og f?tt nye kunder. Fra 1. oktober overtar Molde ogs? omr?det som dekkes av postnummer 66, fra Trondheim, og utvider dermed nedslagsfeltet for terminalens virksomhet.
? Vi har f?tt en moderne terminal i Molde, men det er v?re medarbeidere her som kan gj?re at dette blir en terminal i toppklasse, sa konsernsjef Mejdell i sin tale under ?pningen onsdag.

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy