Reiser

Veidekke skal utbedre E105 i Finnmark

Veidekke Entrepren?r har i dag skrevet kontrakt med Statens vegvesen om ? utbedre 5,5 kilometer av Europavei 105 s?r for Kirkenes i S?r-Varanger kommune. Oppdraget er verdt 269 millioner kroner ekskl. mva.

Strekningen som skal utbedres g?r mellom Bj?rkheim og Elvenes i S?r-Varanger p? det som er eneste riksveiforbindelse mellom Norge og Russland. Veidekke skal oppgradere 3,2 kilometer av dagens trasé, mens 2,2 kilometer skal legges i en helt ny trasé inkludert en tunnel p? 690 meter. Der vegen f?lger n?v?rende trasé blir det lagt gang/ sykkelveg parallelt med kj?rebanen. P? resten av strekningen kan myke trafikanter bruke n?v?rende E105 som vil bli degradert til kommunal veg.
– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Vi f?r bruk for v?r samlede kompetanse innenfor samferdsel, og vi skal drive masseforflytting i stor skala. Et slikt oppdrag betyr mye for Veidekkes virksomhet i Nord-Norge, og for v?re mange samarbeidspartnere og leverand?rer, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke Entrepren?r, Distrikt Nord.
Arbeidene starter opp i september, og skal v?re ferdigstilt innen september 2016.
Pressefoto: Distriktsleder Ronny Robertsen

For mer informasjon kontakt:
Distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke, tlf 97 98 30 84, [email protected]
Prosjektleder K?re Ramberg i Vegvesenet, tlf 97 64 81 13, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy