Reiser

Norwegian med god passasjervekst og sterk fyllingsgrad august

Norwegian fortsetter passasjerveksten. Totalt fl?y vel 2,3 millioner passasjerer med selskapet i august 2014, en ?kning p? 19 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Fyllingsgraden var p? 83,6 prosent, opp 4,4 prosentpoeng.
I august fl?y 2 344 253 passasjerer med Norwegian, en ?kning p? 19 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) ?kte med 44 prosent, mens kapasiteten (ASK) ?kte med 37 prosent denne m?neden. Fyllingsgraden var 83,6 prosent, opp 4,4 prosentpoeng.
– Vi er godt forn?yd med at stadig flere velger ? fly med Norwegian og at vi selv med stor kapasitetsvekst har en ?kning i fyllingsgraden p? hele 4,4 prosentpoeng. At stadig flere kunder utenfor Skandinavia velger Norwegian beviser at v?r internasjonale strategi gir resultater. Tallene for august er ogs? positivt p?virket av at det er stor ferietrafikk utenfor Skandinavia, s?rlig i Storbritannia hvor Norwegian n? har f?tt en betydelig operasjon, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Norwegian gjennomf?rte 99,8 prosent av de planlagte flygningene i august, hvorav 84,8 prosent gikk p? oppsatt rutetid.
Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirekt?r Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 417 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 96 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Similar Posts