Reiser

Ny administrerende direkt?r i Parameter AB

Peter Trolls?s, tidligere nestsjef for salg i Parameter AB, den ledende tilbyderen av avbildning og industriell bildebearbeiding i Nord-Europa og Polen, er utnevnt til administrerende direkt?r fra 1. juli 2014.
Trolls?s har tidligere hatt flere roller, i den senere tid som nestsjef for salg i det stockholmsbaserte selskapet Parameter. Han overtar stillingen etter tidligere eier av Parameter, Michael Cohn. I tre ti?r har Cohn spilt en sentral rolle i ? utvikle Parameter til ? bli et av de mest velrenommerte navnene innen avbildning og industriell bildebearbeiding i Europa. Etter at Parameter ble overtatt av Europas st?rste tilbyder av industriell bildebearbeidingsteknologi, STEMMER IMAGING, fra 1. januar 2014, fortsatte Cohn ? ha tilsyn med overf?ringen av Parameter til STEMMER IMAGING i sin stilling som administrerende direkt?r.
?Michael har med stort hell etablert Parameter med hovedkvarter i Sverige og kontorer i Danmark, Finland og Polen. Han har utviklet selskapet til ? bli en ledende leverand?r av komponenter og systemer innen industriell bildebearbeiding i Norden, Polen og Baltikum,? sa Trolls?s. ?Jeg ser med glede fram til ? utvikle virksomheten v?r i denne regionen ytterligere i framtiden.?
Parameter endrer firmanavn til STEMMER IMAGING i fjerde kvartal av 2014. ?N?r navneskiftet og alle organisatoriske prosesser er gjennomf?rt, blir vi i stand til ? tilby kundene v?re i Norden, Polen og Baltikum en enda st?rre konkurransefordel. De vil kunne nyte godt av store varelagre og det h?ye kompetanseniv?et som Europas st?rste leverand?r av industriell bildebearbeidingsteknologi tilbyr kunder i andre europeiske land,? fortsatte Trolls?s.
?Ved ? kombinere erfaringen til lokale Parameter-medarbeidere med styrken til det europeiske STEMMER IMAGING-teamet kan vi gj?re store framskritt mot m?let om maksimal kunden?rhet og service i salgsomr?dene v?re,? sa Trolls?s.

Parameter AB är ett privatägt företag. Företaget startade 1968 och är idag verksamma i hela Norden, de Baltiska länderna och Polen.
Parameter tillhandah?ller innovativa produkter och lösningar fr?n flera av världens ledande företag inom omr?dena imaging (machine vision), optik och nano-positionering.
Med fem kontor i fyra länder arbetar vi nära kunden, steg för steg och med framtiden i sikte.

Similar Posts