Reiser

Trafikkvekst ga godt f?rste halv?r for Avinor

– Det er gledelig at vi leverer gode finansielle resultater og samtidig ligger helt i verdenstoppen n?r det gjelder punktlighet i trafikken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.
I rute p? Oslo lufthavn
Falk-Petersen understreker at den h?ye punktligheten ikke kommer av seg selv. ? Det er spesielt krevende ? opprettholde en s? h?y punktlighet p? Oslo lufthavn, hvor vi gjennomf?rer et av Norges st?rste byggeprosjekter mens flyplassen er i full drift og har betydelig trafikk?kning, sier Falk-Petersen. Den samlede kostnadsrammen for utbyggingen av Oslo Lufthavn er uendret og i samsvar med b?rsmelding 4. juni 2013. Prosjektet f?lger fremdriftsplan og er om lag 56 prosent ferdigstilt.
Vekst i Avinor flysikring AS
Innenfor Avinors flysikringstjeneste har det v?rt sterk trafikkvekst, men resultatmessig er dette motvirket av reduserte luftfartsavgifter. Flysikringsdivisjonen er med virkning fra 1. juni i ?r skilt ut som eget aksjeselskap, 100 prosent eid av Avinor AS.
Tilpasser duty free
Gjennom sommeren har det v?rt oppmerksomhet p? duty free-ordningen, og i s?rdeleshet salget av alkoholholdige varer ved ankomst p? lufthavnene. For ? legge til rette for en bedre passasjeropplevelse, vil det gj?res tilpasninger og ombygginger ved lufthavnene for ? sikre en god opplevelse ved ankomst til Norge.
Lavt sykefrav?r
Det er hittil i ?r ikke registrert luftfartsulykker med eller uten personskader hvor Avinor har v?rt medvirkende. Konsernet har ved utgangen av andre kvartal 2014 et sykefrav?r p? 4,5 prosent.
Kontaktpersoner:
Petter Johannessen, konserndirekt?r/CFO tlf: (+47) 400 03 003
Egil Thompson, konserndirekt?r kommunikasjon tlf: (+47) 934 80 012

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy