Transport

Posten vil bygge ny terminal i Trondheim

Posten Norge vil samle sin terminalvirksomhet i Trondheim s?r for sentrum. Det omfatter dagens post- og pakketerminal p? Sluppen, og tre terminaler Bring har p? Bratt?ra.
Posten vil investere om lag 500 millioner kroner i det nye post- og logistikksenteret som er planlagt ? st? ferdig i 2016 og vil v?re arbeidsplass for n?rmere 500 medarbeidere.
? N?r vi samler all terminalvirksomheten i Trondheim p? ett sted, vil det gi kundene et bedre tilbud og styrke Posten og Brings konkurransekraft i omr?det. Vi vil oppn? stordriftsfordeler, samtidig som trafikk- og milj?belastningen blir mindre, sier regiondirekt?r Per Ivar Tiller i Posten Norge.
Beregninger viser at samlokaliseringen vil f?re til nesten 250 000 f?rre kj?rte kilometer med bil i ?ret for Postens og Brings virksomhet i Trondheim.
Positivt for de ansatte
De tillitsvalgte i Postkom, Postens st?rste fagforening, er positive til beslutningen om ? bygge en ny, felles terminal i Trondheim.
? Vi er veldig forn?yd med at vi har en arbeidsgiver som samhandler og samler all post- og logistikkvirksomhet i en felles terminal. Det vil ?pne for arbeidsplasser med st?rre mulighet for ? ivareta heltidsarbeid framover, sier Tove Kristin Brekke, som er leder for Postkom krets Midt-Norge.

Vurderer tomtealternativer
Posten Norge arbeider n? med ? kj?pe egnet tomt til nybygget, og har flere gode alternativer s?r for Trondheim sentrum. Kj?p av tomt er planlagt i l?pet av v?ren 2014.
Samtidig vil Postens terminal p? Sluppen bli lagt ut for salg. N?r det nye logistikksenteret st?r ferdig vil Bring flytte sin virksomhet fra Bratt?ra.
Det nye post- og logistikksenteret vil bli det st?rste i Norge for samproduksjon b?de av brev, pakker, gods og termo. F?lgende tjenesteomr?der vil bli samlet p? det nye logistikksenteret:
Brevproduksjon
Pakke- og godsvirksomhet (innland og utland)
Termovirksomhet
Lagervirksomhet

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy