Nye tilleggsvilk?r for kj?re- og hviletidsregler for internasjonal persontransport

Sj?f?rer, som er involvert i en enkeltst?ende internasjonal persontransport, fikk mulighet fra den 1. juli 2010 til ? utsette ukehvilen til den tolvte dagen. Fra og med 1.januar 2014 ble regelverket skjerpet for denne type transport, blant annet ved at kj?ret?yet m? v?re utstyrt med digital fartsskriver for ? gjennomf?re en internasjonal transport etter 12-dagersregelen.
Etter den 1. januar 2014 kom det f?lgende tilleggsvilk?r for sj?f?rer som ?nsker ? benytte seg av 12-dagersregelen:
Kj?ret?yet m? v?re utstyrt med digital fartsskriver for ? gjennomf?re en internasjonal transport etter 12-dagersregelen.
Dersom kj?ring foretas i tidsrommet mellom klokken 2200 og 0600, m? kj?retiden reduseres til 3 timer i stedet for normalt 4,5 timer f?r pause p? 45 minutter m? tas. Dersom en foretar transporten med to sj?f?rer er kj?retiden som vanlig 4,5 timer.
OBS: Kj?rer man for eksempel bare en del av kj?ringen innenfor 2200 og 0600 gjelder ogs? tretimers-regelen.
Dersom en ikke benytter seg av 12-dagersregelen gjelder heller ikke kravet om digital fartsskriver eller regelen om tre timer kj?ring f?r en m? avvikle pause.
De vilk?rene som tr?dte i kraft i 2010 var f?lgende:
Sj?f?ren m? ha gjennomf?rt en ukehvil p? minst 45 timer f?r han starter beregningen av 12 dagers periode
Kj?ret?yet som brukes for den aktuelle persontransporten m? krysse en internasjonal grense (internasjonal transport) og kj?ringen m? ha en varighet p? minst 24 timer sammenhengende i et medlemsland eller tredjeland der regelverket gjelder.
Etter 12-dagersperioden m? sj?f?ren enten gjennomf?re to normale ukehviler, eller en normal og en redusert ukehvil p? minst 24 timer (totalt 69 timer). Velger sj?f?ren sistnevnte alternativ, m? reduksjonen erstattes med en tilsvarende hvileperiode som tas samlet innen avslutningen av den tredje uken etter avsluttet unntaksperiode.

Authors
Top