Norwegian endrer konsernstruktur for ? sikre vekst og trafikkrettigheter

Norwegians styre har i dag besluttet en ny struktur som skal sikre selskapets internasjonale vekst og n?dvendige trafikkrettigheter. Norwegian Air Shuttle ASA vil fortsatt v?re morselskap p? toppen. Under morselskapet opprettes to nye heleide datterselskaper med egne driftstillatelser (AOC), ett i Norge og ett i EU. Selskapet legger ogs? opp til faste pilotansettelser ved basene utenfor Skandinavia.
De viktigste endringene:
– Nytt driftsselskap med egen AOC i Norge som vil operere ut fra de n?v?rende skandinaviske basene
– Samtlige skandinavisk ansatte piloter overf?res til det norske driftsselskapet med sine n?v?rende l?nns- og arbeidsvilk?r. Andre ansatte i Norwegian Air Shuttle ASA blir ikke ber?rt
– Opprettelse av et eget EU driftsselskap som skal sikre n?dvendige trafikkrettigheter for ? fly ut av Europa
– I tr?d med rettsutviklingen i Europa etableres heleide ressursselskaper med forankring i baselandene
– Innleide piloter vil f? tilbud om fast ansettelse lokalt i de respektive ressursselskapene. F?rst ut er basen i Finland der pilotene vil f? tilbud om fast ansettelse i l?pet av f?rste kvartal 2014. Senere f?lger basene i Spania og England.
Trafikkrettigheter helt avgj?rende
– Norwegian g?r fra ? v?re et skandinavisk til et internasjonalt selskap ? organisasjonsstrukturen m? moderniseres og tilpasses dette. Vi er f?rst og fremst avhengig av ? sikre oss trafikkrettigheter i nye markeder. Samtidig vil vi beholde en norsk forankring gjennom et nytt norsk driftsselskap. M?let er ? sikre at Norwegian i fremtiden kan v?re et sterkt og konkurransedyktig globalt flyselskap som skaper verdier og tilbyr trygge arbeidsplasser for alle, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Den nye strukturen vil gi en st?rre grad av likebehandling med hensyn til karrieremuligheter uavhengig av baseland, samtidig som man sikrer en tydeligere lokal forankring med blant annet faste ansettelser.
– Med n?rmere 270 nye fly i bestilling har vi fantastiske muligheter fremover om vi forvalter dem rett. I 11 ?r har alle i Norwegian jobbet sammen for ? gi folk muligheten til ? fly billig. Den gode lag?nden og ikke minst de mange dyktige medarbeiderne vi har vil v?re avgj?rende for ? lykkes i framtiden, sier Kjos.
Kontakt for pressen:
Norwegians pressetelefon 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa med 382 ruter til 121 destinasjoner. I dag opererer Norwegian 382 ruter til 121 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian fraktet n?rmere 17,7 millioner passasjerer i 2012. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 000 ansatte. Norwegian har 75 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,6 ?r (per mars 2013). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I juni 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Authors
Tags , , ,

Related posts

Top