Like mange kvinner som menn kj?rer for fort

Ni av ti nordmenn innr?mmer at de kj?rer over fartsgrensen if?lge en unders?kelse fra Codan Forsikring. I samme unders?kelse svarer over halvparten av de spurte at de ikke synes det er greit ? bryte fartsgrensen.
I unders?kelsen, som er gjennomf?rt av YouGov p? vegne av Codan Forsikring, har 1000 nordmenn over hele landet blitt spurt om sine holdninger til fart og fartsgrenser. Oppsiktsvekkende nok sier bare 12 prosent at de aldri kj?rer over fartsgrensen, de aller fleste innr?mmer at de av og til eller alltid kj?rer for fort. Det er sm? eller ingen forskjeller mellom landsdeler, alder og kj?nn, men kvinner sier i st?rre grad enn menn at det ikke er greit ? kj?re for fort. Totalt sier 54 prosent av de spurte at de ikke synes det er greit ? kj?re over fartsgrensen.
– Denne unders?kelsen sier noe om v?re holdninger til det ? kj?re for fort, samtidig som det er en mismatch mellom folks holdninger og adferd. N?r over halvparten er enige om at det ikke er greit ? kj?re for fort, men likevel nesten alle gj?r det, vitner det om d?rlige vaner, sier Hanne Steffensen, bilskadesjef i Codan Forsikring.
Fart dreper?
I f?lge Transport?konomisk Institutt (T?I)[1] er h?y fart den fartsovertredelsen som har st?rst d?dsrisiko, og st?r for 23 prosent av de drepte i trafikken. Samtidig er dette den trafikkovertredelsen som folk flest anser minst sannsynlig ? bli tatt for.
I en frontkollisjon med en annen bil av omtrent samme st?rrelse, reduseres sjansen for ? overleve dramatisk om farten overstiger 70 km/t. Derfor har mange veier med risiko for m?teulykker 70-sone. I byer, der den generelle fartsgrensen er 50 km/t, har strekninger med stor fare for p?kj?rsel av fotgjengere og syklister 30-sone. Dette er fordi menneskekroppen ikke t?ler p?kj?rsler i h?y fart. Kj?rer du p? en fotgjenger i 50 km/t, er det 80 prosent sjanse for at ulykken blir fatal.
Les fullstendig pressemelding p? Codans Nyhetsrom.
For mer informasjon, kontakt:?
Mari Br?in Faaberg, informasjonssjef?Codan Forsikring?Mobil: +47 94 52 44 96?E-post: [email protected]
Om Codan Forsikring
Codan er et av Skandinavias st?rste forsikringskonsern og tilbyr skadeforsikringer til b?de privat- og bedriftskunder i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge. Forsikringene tilbys prim?rt gjennom nasjonale varemerker som Codan i Danmark og Norge og Trygg-Hansa i Sverige, men drives av en nordisk organisasjon som er tett forankret med det globale forsikringskonsernet RSA. Codan-konsernet er 100 % eid av RSA, og Codan er i dag en viktig hj?rnestein i det internasjonale forsikringskonsernet med ca. 20 millioner kunder i flere enn 140 land. RSA har ca. 23.000 medarbeidere fordelt p? 28 land over hele verden.
Mer info p?: www.codanforsikring.no
F?lg oss p? www.facebook.com/CodanForsikringNorge og www.twitter.com/codan_norge
[1] https://www.toi.no/getfile.php/Publikasjoner/T%C3%98I%20rapporter/2010/1059-2010/1059-2010-Sam.pdf

Authors

Related posts

Top