STATENS VEGVESEN VALGTE TDC

Statens vegvesen har valgt TDC som sin nettleverand?r for de neste fire ?rene. Kontrakten har en verdi p? rundt 100 millioner kroner og betyr at vegvesenet bytter kommunikasjonsleverand?r fra EDB ErgoGroup til TDC og deres l?sninger.
– Dette er en stor, og ikke minst viktig, kontrakt for TDC. Vi ble vurdert som best p? kombinasjonen av pris og kvalitet. Det betyr mye for oss, sier administrerende direkt?r i TDC AS, Ketil Kivedahl.
Kontrakten inneb?rer at TDC f?r det totale ansvaret for vegvesenets datal?sninger. Noe vil g? via TDCs eget bakkenett, noe via satellitt.
– Prosessen som n? er avsluttet har v?rt veldig grundig og p?g?tt i ett ?r. TDC pekte seg til slutt ut som best b?de p? kvalitet og pris, sier Bj?rn Vidar Saltr? i Statens vegvesen.
I tillegg til kommunikasjonen mellom hovedkontor, 72 trafikkstasjoner og de regionale vegkontorene skal TDC ogs? ha ansvaret for at vegvesenets fotobokser, tellepunker, overv?kningskameraer med mer er operative 24/7. TDC skal ogs? v?re en r?dgiver og samarbeidspartner for vegvesenet p? trender og utvikling p? IKT-omr?det, lokalisere mulige trusler og s?rge for at vegvesenet ligger langt fremme p? omr?det.
– Kontrakten er viktig for oss b?de ?konomisk og praktisk. For offentlige etater er det avgj?rende ? ha god og sikker tilgjengelighet. N?r vi snakker om overv?kning av tunneler for eksempel, har det ogs? noe med trafikksikkerhet ? gj?re. Da er det avgj?rende ? ha en partner som har l?sninger som fungerer til enhver tid, sier Saltr?.
– Vegvesenet er en sv?rt viktig offentlig etat som vi er stolte over ? kunne samarbeide med fremover, sier Kivedahl.
Kontaktpersoner:
Ketil Kivedahl, adm. direkt?r TDC AS
Mobil: +47 40 000 450
E-post: [email protected]
Bj?rn Vidar Saltr?, Statens Vegvesen
Mobil: +47 95842205
E-post: [email protected]
Om TDC
TDC leverer moderne og fleksible kommunikasjonsl?sninger til bedriftsmarkedet og offentlig sektor i Norge og Norden. L?sningene implementeres p? eget multiservicenettverk som sikrer h?y kvalitet til konkurransedyktige priser. TDC har 215 ansatte i Norge og omsetter ?rlig for i overkant av en milliard NOK.
TDC i Norge er en del av TDC-konsernet, Danmarks ledende leverand?r av telekommunikasjon, med en ?rlig omsetning p? ca 26,2 milliarder DKK (2010) og rundt 10.500 ansatte.
For mer informasjon se www.tdc.no eller www.tdc.dk
Om Statens vegvesen
Statens vegvesen omsatte i 2010 for rundt 35 milliarder kroner og har 5.500 ansatte.
Som vegadministrasjon for fylkeskommunene og staten har de ansvar for planlegging, bygging, forvaltning og drift og vedlikehold av riks ? og fylkesvegene. De har og ansvaret for drift og forvaltning av riksvegferjene.
Andre viktige oppgaver er kontroll av kj?ret?y, tilsyn med trafikkoppl?ring og gjennomf?ring av f?rerpr?ver.
I saker som gjelder riksveger er Statens vegvesen underlagt Samferdselsdepartementet. I saker som gjelder fylkesvegene er de underlagt fylkeskommunene
Det er 10.400 kilometer riksveger og 44.200 kilometer fylkesveger i Norge.
For mer informasjon se www.vegvesen.no
Vedlagte filer
Word-dokument

Authors
Top