Biler

Ny unders?kelse avsl?rer: Ni av ti kjenner ikke til regler for sommerdekk

Oslo, 30. mars 2011 En ny unders?kelse gjennomf?rt av Norstat p? vegne av Continental Dekk Norge, viser at ni av ti nordmenn ikke kjenner kravene til minste tillatte m?nsterdybde p? sommerdekk. Dette til tross for at 97 prosent av de spurte anser dekk som en viktig del av bilens sikkerhetsutstyr. Continental h?per n? norske veimyndigheter vil ta tak for ? ?ke folks kunnskap om dekk.
88 prosent av norske bilister vet ikke hva som er minste tillatte m?nsterdybde p? sommerdekk. Bare 12 prosent vet at den lovlige minimumsgrensen i Norge er i dag p? 1,6 millimeter. Den anbefalte grensen ligger imidlertid p? tre millimeter.
-Vi har de siste ?rene gjennomf?rt tilsvarende unders?kelser. Folks kunnskap rundt dekk og m?nsterdybde er fremdeles sv?rt lav. Vi mener derfor at en statlig veisikkerhetskampanje som vektlegger nettopp dette kunne bidratt til ? ?ke folks kunnskap og oppmerksomhet, sier teknisk sjef i Continental Dekk Norge, Frank Larsen.
Bilkj?ring vil alltid inneb?re en viss risiko, og statlige kampanjer har som m?l ? gj?re bilistene oppmerksomme p? de ulike sikkerhetsaspektene. Derfor har vi opp gjennom ?rene sett en hel rekke trafikksikkerhetskampanjer; det har v?rt fokus p? fart, promillekj?ring, bilbelte og det ? holde avstand til bilen foran ? alt sammen viktige faktorer for sikkerhet p? veien. Dekk har imidlertid aldri v?rt p? agendaen, og dermed er det heller ikke i folks bevissthet ? sjekke dekkene sine. Blant de spurte er det likevel bred enighet om at dekkene er viktige for sikkerheten. 97 prosent anser dekkene som en del av bilens sikkerhetsutstyr.
I fagmilj? og bransje er det stor enighet om at dekk er en viktig sikkerhetsfaktor p? bilen. Kontaktflaten mellom hvert dekk og veibanen tilsvarer arealet av en h?ndflate. Det er alts? en sv?rt liten del av dekket som til enhver tid er i kontakt med bakken. Da er det urovekkende at s? mange ikke kjenner til hvilke krav som stilles til dekkene.
-Vi er ikke overrasket over det lave kunnskapsniv?et. Dekk som sikkerhetsfaktor har v?rt fullstendig underkommunisert, og folk har dermed ikke l?rt seg ? v?re bevisste p? dette. Det h?per vi norske veimyndigheter n? vil gj?re noe med, sier Larsen.
Kvinner er d?rligst
I unders?kelsen er det en klar forskjell mellom kvinner og menn n?r det gjelder kunnskap om m?nsterdybde p? bildekk. Mens 21 prosent av mennene vet hva dagens minstekrav til m?nsterdybde er, er det bare to prosent av kvinnene som svarer riktig p? dette. Her ser det ut som om kj?nnsrollene fremdeles henger igjen, og at bilen hos mange er mannens ansvar. Kvinner er ogs? d?rligere til ? sjekke dekkene regelmessig. Halvparten av kvinnene sjekker aldri m?nsterdybden p? dekkene, mens en av tre menn sier de aldri gj?r dette. Det er anbefalt ? sjekke dekkene minst én gang i m?neden, b?de med tanke p? m?nsterdybde, lufttrykk, skjev slitasje og eventuelle skader. Av de spurte er det bare to prosent som sier de gj?r det.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Halvor Eggen Frank Larsen
Marketingsjef, Continental Dekk Norge AS Teknisk sjef, Continental Dekk Norge AS
Mob. 98 23 69 98 Mob. 901 72 316
E-post: [email protected] E-post: [email protected]

Similar Posts