Biler

Nokian Tyres plc januar-september 2012: Godt salg og solid resultat tross svakere Q3

Nokian Tyres gruppens omsetning ?kte med 19,7 prosent til 1.166,0 millioner euro i perioden januar-september 2012 (974,3 mill. euro i samme periode i 2011). Fortjeneste pr. aksje ?kte til 1,85 euro (1,66 euro).
Resultat f?r skatt i perioden ble 283,5 mill. euro, opp fra 244,4 mill. euro 1-9 2011).

Ettersp?rselen etter dekk p? Nokian Tyres kjernemarkeder ventes ? f? en sesongbetinget stigning i 4. kvartal p? grunn av forbrukerkj?p av vinterdekk. I de nordiske land ventes ettersp?rselen ? bli uendret for ?ret som helhet sammenlignet med foreg?ende ?r. I Russland ventes en ?kning p? grunn av den ?konomiske utviklingen, ?kende bilsalg og et voksende ettermarked. I Sentral-Europa ventes ettersp?rselen ? bli avgjort av vinterforholdene, sammen med hvordan man lykkes med ? konvertere lagre til forbrukersalg.

Hittil i 2012 har Nokian Tyres lykkes med ? styrke sin posisjon ytterligere ved ? vinne markedsandeler for vinterdekk i alle markeder, spesielt i Russland og Sentral-Europa. Konsernets totale salg i hele 2012 i de nordiske land ventes ? bli p? samme niv? som i 2011. I Russland vil salget stige betydelig sammenlignet med forrige ?r. Utsiktene for salg i Sentral-Europa i 4. kvartal er d?rlige, og ventes ? ligge under tallene for 2011.

Det er ventet at b?de omsetning og driftsresultat vil ?ke i 2012 sammenlignet med 2011.

– Nokian Tyres har prestert godt i et utfordrende milj? selv om resultatene i 3. kvartal var svakere enn planlagt. I Russland ?kte v?rt salg mer enn markedet ogs? i 3. kvartal, og i de nordiske land solgte vi som budsjettert. V?rt totale salg av personbildekk ?kte, men et svakere marked og ?kte lagre av vinterdekk i Sentral-Europa bidro til noe lavere marginer. I sum ligger driftsresultatet godt foran foreg?ende ?r, sier Kim Gran, president og CEO i Nokian Tyres plc i en kommentar.

– Klart ?kte markedsandeler i Russland og Sentral-Europa er en f?lge av styrket distribusjonsnettverk, lansering av nye produkter og meget gode testresultater for b?de sommer- og vinterdekk.
Den kontinuerlige ekspansjonen i v?rt distribusjonsnettverk er en hj?rnestein for v?r vekst. I l?pet av perioden klarte vi ? til tross for et t?ffere marked ? ? ?pne 76 nye Vianor-enheter, slik at kjeden n? totalt omfatter 986 avdelinger i 24 land. Vi vil passere 1.000 Vianor-avdelinger innen utgangen av 2012, sier Kim Gran videre.

– ?kt produksjon ved v?r fabrikk i Russland ga en produksjons?kning i tonn p? 16 prosent, sammenlignet med samme periode i 2011. P? grunn av d?rligere marked og svakere utsikter har vi besluttet ? redusere produksjonen i Finland i 2. halv?r for ? sikre produktivitet og kapasitets?kning i Russland.
Det er fremdeles m?rke skyer over markedshorisonten siden den globale veksten er svekket med et underpresterende Europa. Distribut?rer i alle markeder reduserer lagrene for ? begrense risiko, men sesongens vinterdekksalg vil igjen ?ke ettersp?rselen i 4. kvartal, som igjen vil bli avgj?rende for resultatet for hele ?ret, sier Kim Gran.

Konsernets investeringer ?kte de tre f?rste kvartalene av 2012 til 168,5 mill. euro (2011: 108,2). Dette omfatter produksjonsinvesteringer i b?de russiske og finske fabrikker, former for nye produkter og Vianors ekspansjonsprosjekter.

Personbildekk

Nokian Tyres salg av personbildekk ?kte i perioden januar-september 2012 med 25 prosent sammenlignet med samme periode i 2011 (fra 732,7 mill. euro til 915,9 mill. euro). Driftsresultatet ?kte til 316,7 mill. euro (2011: 262 mill. euro). Driftsresultatet i 3. kvartal ble redusert fra 94 mill. euro i 2011 til 87,9.
Vinterdekk utgjorde totalt 73 prosent av globalt salg (72 prosent i 2011).

Nokian Heavy Tyres

Sammenlignet med 2011 ble omsetningen i Nokian Heavy Tyres i perioden januar-september 2012 redusert med 5,7 prosent fra 83,3 mill. euro til 78,5 mill. euro. Driftsresultatet ble redusert med 30,3 prosent til 9,9 mill. euro.
?rsaken til det reduserte salget var svakere ettersp?rsel etter dekk til skogsmaskiner. ?kende salg av gruvedekk og radialdekk b?de i Nord-Amerika og Russland var ikke nok til ? kompensere for nedgangen i skogssektoren.
Det investeres n? i modernisering av fabrikken for ? fjerne flaskehalser og ?ke kapasiteten for radialdekk. Oppgraderingen blir fullf?rt i 2013.
Fokus for 4. kvartal er ? ?ke salget av radialdekk og optimalisere produksjonskapasiteten. For hele 2012 ventes b?de omsetning og driftsresultat ? bli svakere enn i 2011.

Vianor

For Vianor ?kte omsetningen i perioden januar-september 2012 med 7,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2011 ? fra 181,1 til 194,0 mill. euro. Driftsresultatet for perioden sank med 9,3 prosent, men ventes ? ende med positivt resultat for ?ret som helhet som resultat av vinterdekksesongen i 4. kvartal.
Kjeden fortsetter ekspansjonen av bilservicetilbud.

Lastebildekk

Salget av lastebildekk ble i perioden januar-september 2012 redusert til 38,3 mill. euro (2011: 44,6). I Sentral-Europa sank ettersp?rselen s?rlig sterkt i 1. kvartal, men tok seg gradvis opp igjen i 2. og 3. kvartal. Markedsandelen for Nokian lastebildekk ?kte i de nordiske land og Russland takket v?re styrket produktsortiment, b?de av standard og premium dekk. Salg og l?nnsomhet ble styrket av ?kende andel Nokian Hakkapeliitta lastebildekk og styrket markedsposisjon for Noktop regummieringsmaterialer.

Mer informasjon:
Mr. Kim Gran, President and CEO, tel: +358 10 401 7336

Presentasjon av resultatene kan f?lges tirsdag 30. oktober fra kl. 10.00 (finsk tid) p?
http://www.nokiantyres.com/resultinfoq32012

For ? stille sp?rsm?l under presentasjonen: Vennligst ring 5-10 minutter f?r start:
+358 (0)9 2313 9201 (Finland) eller +44 (0)20 7162 0077 (UK). Passord: 923810.

B?rsmelding og presentasjonsmateriale er tilgjengelig f?r presentasjonen p?
http://www.nokiantyres.com/ir-calendar

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 770 avdelinger i 20 land. Nokian Tyres omsetning i 2010 ble 1.058 millioner euro, og antall ansatte er ca. 3.500.
Vedlagte filer
PDF-dokument Word-dokument

Similar Posts