Biler

Nokian Tyres plc 2. kvartal og 1. halv?r 2014: Sterk vekst i vest, men motvind i Russland for Nokian

Til tross for sterk vekst i Europa og Nord-Amerika falt inntektene til Nokian Tyres Group i andre kvartal 2014 med 11,8 prosent. Nedgangen tilskrives prim?rt uroen i Ukraina og Russland.
I andre kvartal falt inntektene til Nokian Tyres med 11,8 prosent, til 369,5 millioner euro (mot 419,1 millioner i andre kvartal 2013). Driftsresultatet endte p? 90,7 millioner euro, ned fra 120,2 millioner tilsvarende kvartal i fjor.
For f?rste halv?r 2014 falt inntektene med 9,4 prosent, til 681,5 millioner fra 752,2 millioner euro i tilsvarende kvartal i fjor. 51,2 millioner av inntektsfallet tilskrives ugunstige valutasvingninger. Driftsresultatet for perioden var 159,1 millioner og resultatet endte p? 104,8 millioner, ned fra 149,2 ?ret f?r.
Gode markedsutsikter
Ettersp?rselen etter nye bildekk fortsatte ? vokse i de nordiske landene, Sentral-Europa og Nord-Amerika i andre halv?r i 2014. Uroen i Russland og CIS-landene, med den p?g?ende Ukraina-krisen og devaluerte valutaer, har skadet ?konomien i regionen og dermed rammet nybilsalget og ettersp?rselen etter dekk. Fallende r?varepriser har kompensert for noe av denne nedgangen. Til tross for svakere markedssituasjon, har Nokian betydelige konkurransefortrinn ved ? produsere i Russland. 55 prosent av den russiske produksjonen g?r til eksport og gevinstmarginen mellom produksjonskostnader (i rubler) og eksportsalg (i euro) har ?kt.
Ettersp?rselen etter Nokians kjerneprodukter i tungindustrisegmentet har tatt seg opp, og er ventet ? ha en positiv utvikling. Priskonkurransen er t?ff i alle produktkategorier.
Godt posisjonert
? Nokian Tyres gjorde det bra i alle markeder, markedsforholdene tatt i betraktning, sier konsernsjef Kim Gran.
? S?rlig positivt er den sunne veksten i Nord- og Sentral-Europa og Nord-Amerika, hvor b?de salg, l?nnsomhet og markedsandel er forbedret. Markedene i Russland og CIS, derimot, har vist seg ? v?re mer krevende enn ventet som et resultat av den eskalerende Russland/ Ukraina-krisen, devalueringer og svak ?konomi, som har f?rt til en markant salgsnedgang. Nedgang i kostnadsniv?, forbedret produktivitet og god utvikling i vesten er ikke nok til ? kompensere for Russland/CIS, fortsetter han.
Gran ser likevel positivt p? utviklingen for resten av ?ret.
? Selskapet er posisjonert for ? utkonkurrere de lokale markedene i kjerneomr?dene i 2014 og fremtiden.
Dette er imidlertid ikke nok til ? kompensere fullt ut for de svakere markedsforholdene i Russland og CIS; i 2014 ansl?s netto omsetning og driftsresultat ? avta, sammenlignet med 2013.
Nokian Tyres vil fortsette ? utvide distribusjonsnettverket ledet av Vianor og franchisemodellen, Nokian Tyres Authorized Dealer (NAD). I l?pet av f?rste halv?r ble det ?pnet 54 nye Vianor-butikker, som i dag utgj?r i alt 1.260 butikker fordelt p? 27 land.
Den fullstendige del?rsrapporten fra Nokian Tyres kan lastes ned her: http://www.nokiantyres.com/releases
Tabell
(Tall i mill. euro)
2Q 20142Q 20131H 20141H 2013
Inntekter369,5419,1681,5 752,2
Driftsresultat90,7120,2159,1196,6
Resultat66,185,6104,8 149,2

­

Nokian Tyres er eneste dekkprodusent i verden som konsentrerer seg om produkter og tjenester for sikker bilkj?ring under nordiske forhold. Innovative dekk for person- og lastebiler, samt traktorer og tunge arbeidsmaskiner markedsf?res hovedsakelig i omr?der med sn? og skoger, og med krevende kj?reforhold p? grunn av ulike ?rstider. Nokian Tyres utvikler produkter der m?let er holdbar sikkerhet gjennom hele dekkets levetid. Nokian Tyres eier dekkjeden Vianor, som omfatter over 1.050 avdelinger i 26 land. Nokian Tyres omsetning i 2013 ble 1.521 millioner euro, hvorav 11% i Norge. Antall ansatte er ca. 4.000. I Norge har Nokian Tyres 395 ansatte ved hovedkontoret i Lillestr?m, lagre i Lillestr?m, p? Heimdal og i Troms?, og ved i alt 79 Vianor-avdelinger. Nokian Dekk AS er Norges st?rste dekkimport?r.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Korea