Biler

N? lanseres den “Virtuelle P-automaten”

I Lule? lanserer n? EuroPark i samarbeid med EasyPark den f?rste ?pne bes?ksparkeringen helt uten fysisk P-automat. Alle bes?kende gis mulighet til smidig betaling via ?Virtuell P-automat?, hvilket inneb?rer at man betaler sin parkering via mobilen. F?rst ut blir Jernhusen Dep?er AB i Notviken (Sverige) som ser sv?rt positivt p? ?kt fleksibilitet for sine kunder.
EasyParks mobiltjeneste omfatter i dag fleksible betalings former mot b?de kontantkort, kreditt-kort samt faktura alternativt via sms-tjeneste mot mobilregningen. Gennom EasyPark starter bilisten enkelt parkeringen via mobiltelefonen. N?r man parkerer med mobilen har man ogs? muligheten til ? forh?nds definere stopptid og deretter motta et SMS varsel 15 minutter f?r parkeringen utl?per.
I Lule? lanserer n? EuroPark i samarbeid med EasyPark den f?rste ?pne bes?ksparkeringen helt uten fysisk P-automat. Alle bes?kende gis mulighet til smidig betaling via ?Virtuell P-automat?, hvilket inneb?rer at man betaler sin parkering via mobilen. F?rst ut blir Jernhusen Dep?er AB i Notviken (Sverige) som ser sv?rt positivt p? ?kt fleksibilitet for sine kunder.
– Med fokus p? service, milj? og effektivisering kjennes det veldig naturlig at vi n? pr?ver dette komplette steget mot moderne betalingsm?ter, samtidig som den tunge kostnaden som omfatter investeringer og h?ntering av fysisk P-automat helt forsvinner. Denne problematikken er enn? mer merkbar i dag da vi som del av industrien dessuten m? h?ndtere den dyre ekstra investeringen som f?lger med innf?ringen av EMV standarden.
Vi har i dag et mange?rig samarbeid med EasyPark, b?de i Sverige og i ?vrige Norden. “Det kjennes spennende ? kunne teste dette sammen?, sier Anders Tjernberg, Vice VD, EuroPark Sverige AB.
Forbrukernes handlingsm?nstret har endret seg mye de seneste ?rene. Folk i dag er vant med ? benytte mobilen som betalingsm?te for alt fra ringtoner til musikk og billetter av ulike slag.
?Markedet for mobil som betalingsmiddel har modnet i takt med at kundene i dag bruker telefonen til mye mer enn ? ringe med. Vi ser at interesse for telefonparkering har ?kt enormt den siste tiden, og vi har et antall prosjekt p? gang som viser at mobilen utgj?r et fullverdig betalingsalternativ for parkering. Det eneste som kreves er et skilt med relevant informasjon som kunden trenger for ? registrere sin parkering via EasyPark. EuroPark er i gang med ? teste dette fult ut, og dermed ?ke sin l?nnsomhet? sier Anders Bäck, VD for EasyPark Sverige.
Internasjonale trender:
En redusering av mynt og fysiske P-automater er bl. annet gjennomf?rt i The City of Westminster, en av Londons st?rre bydeler som innbefatter Buckingham Palace og 10 Downing Street.
Westminster, med ?rlige parkeringsrelaterte inntekter p? 28 millioner pund, har satset stort p? telefonparkering, ikke minst drevet av EMV problematikken.

Kort fakta – The City of Westminster:
Nedmontering av 4.000 myntautomater
Investering i 400 kortautomater med ?Pin & Chip? p? strategiske plasser
Fordelning, Mars 2009
– 82% betaler med Mobiltelefon
– 18% betaler med kort
Reduserte kostnader, ingen tyverier og en h?yere andel betalende
– Nettoeffekt + 15 millioner pund etter innf?ring

Om du har sp?rsm?l, vennligst kontakt:
EuroPark Svenska AB
Anders Tjernberg, Vice VD, EuroPark Svenska AB
Tel: +46 8 556 306 78 | [email protected]
EasyPark AB
Anders Bäck, VD
Tel: +46 8 522 267 03 | [email protected]
EasyPark tilbyr tjenester som gj?r parkering mye enklere, mer effektivt og ?konomisk for s? vel bilister, bedriftene de jobber forog parkeringsoperat?rene. Tjenestene tilbys gjennom egne virksomheter eller via samarbeidspartnere. EasyPark har 85 ansattefordelt p? kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland. For mer informasjon g? til www.easypark.no.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy