Biler

Mazda starter leasing av elektriske biler i Japan

Mazda Motor Corporation utvikler p? egen h?nd en elbil som er planlagt for leasing i hjemmemarkedet, Japan, i l?pet av v?ren 2012. Denne nye elektriske modellen, basert p? Mazda2, er forventet ? ha en kj?relengde p? 200 kilometer og vil bli leaset fortrinnsvis til lokale og regionale myndigheter, samt til fl?tekunder.

Mazda utvikler n? et nytt produksjonssystem kalt ?Building Block Strategy?, som prioriterer forbedringen av basisteknologi ved ? utvikle mer effektive motorer og girkasser, samt ? redusere bilens vekt. Ved ? bygge p? dette, vil Mazda i ?kende grad introdusere elektriske innretninger som regenerativ bremsing (for ? benytte bremseenergi til ? lade opp batteri) og hybride systemer. De f?rste resultater av denne strategien ? produkter som inneholder Mazdas nye, milj?vennlige SKYACTIV teknologier ? lanseres allerede i l?pet av 2011. Parallellt med ?Building Block? strategien, fortsetter Mazda med forskning og utvikling innenfor elbiler fortrinnsvis designet for bruk i bymilj? uten de lengste kj?relengdene. Gjennom det nye programmet for leasing av elbiler, h?per Mazda ? forsterke sin kunnskap om denne teknologien, bruk av elbiler generelt og krav og forventninger blant elbilkunder.

Det er forventet at forbrenningsmotoren fortsatt vil v?re den viktigste del av bilindustrien den n?rmeste fremtid. Mazdas m?l er derfor ? kunne videre utvikle og forbedre sin basisteknologi i relasjon til den tradisjonelle forbrenningsmotoren. Samtidig ?nsker Mazda ? forske og utvikle seg innenfor flere ulike, og i st?rre grad mer milj?vennlige, teknologier for fortsatt ? kunne tilby sine kunder god kj?reopplevelse / kj?reegenskaper, samtidig med milj?vennlige og gode sikkerhetsl?sninger.
Om Mazda Motor Norge
Mazda Motor Norges ble etablert med vikning fra 1.april 2004. Inntil da hadde Kolberg Motors hatt importen av Mazda til Norge siden de startet importen i 1967. Med Mazdas nye milenniumplan startet Mazda produksjon og lansering av en rekke helt nye Mazda modeller, f?rst ut var Mazda6 i 2002 og deretter fulgte de andre modellene; Mazda2, Mazda3, Mazda RX-8, Mazda5 osv.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy