Biler

Europeiske transport?rer er pessimistiske ang?ende videre drivstoffbesparinger

En ny rapport sier at transport?rene trenger st?tte, ikke reguleringer, for ? n? 20-20-20-m?lene. Rapporten fra Goodyear Dunlop avsl?rer at til tross for arbeidet som legges ned i ? forbedre drivstoffeffektiviteten, sp?r 1 av 7 europeiske transportoperat?rer at de vil m?tte legge ned virksomheten i l?pet av de neste ?tte ?rene med mindre det skjer en drastisk utvikling innen forbedring av drivstoffeffektivitet. P? et eget forum for veitransportsektoren i Brussel i slutten av januar presenterte Goodyear Dunlop flere anbefalinger for ? hjelpe sektoren for kommersiell veitransport ? forbedre drivstoffeffektiviteten.
Drivstofforbruket for et kj?ret?y har direkte innvirkning p? kj?ret?yets CO2-utslipp. Goodyear Dunlops rapport Veien til 2020 viser at en tredel (30 %) av europeiske fl?teoperat?rer for ?yeblikket ikke har noen planer p? plass for hva de skal gj?re for ? oppfylle kravene i det forventede EU-direktivet om CO2-utslipp. I sin siste transportrapport ga EU-kommisjonen operat?rene klare signaler om at videre reguleringer og avgifter p? drivstoff og CO2-utslipp ville bli innf?rt i l?pet av det kommende ti?ret.
Samtidig ser operat?rene til industri og beslutningstakere for ? f? hjelp til ? bli mer effektive.
– 1 av 3 ?nsker at EU skal investere i teknologi og utvikling av drivstoffeffektiv teknologi.
– 1 av 4 ?nsker et modelleringsverkt?y som beregner kostnads- og CO2-besparinger ved investering i gr?nt utstyr og oppl?ring.
– 1 av 4 ?nsker mer informasjon om hvilke faktorer som p?virker drivstoffeffektiviteten.
– 1 av 5 ?nsker europeisk lovgivning som gir insentiver til effektivisering.
?Veitransportsektoren har et enormt press p? seg til ? bidra til ? n? Europas ambisi?se klimam?l, men til tross for engasjementet innen drivstoff?konomi, s? vi at mange operat?rer kunne v?rt bedre forberedt p? ? h?ndtere de innvirkningene et potensielt CO2-direktiv vil f? p? kostnader og drift?, sier Michel Rzonzef, direkt?r for Goodyear Dunlops avdeling for kommersielle dekk i EMEA-regionen. ?Unders?kelsen bekreftet at en stor majoritet av operat?rene allerede har satt i verk betydelige tiltak for ? redusere drivstofforbruket, og derfor sliter med ? se hva mer de kan gj?re for ? forbedre effektiviteten og redusere CO2-utslippene for ? oppfylle enda strengere krav. Bruk av dekk med lav rullemotstand er en av flere mulige veier ? g? for ? forbedre drivstoffeffektiviteten. Andre muligheter er for eksempel ? l?re opp sj?f?rene i milj?vennlig kj?ring og ? forbedre logistikken, ruteplanleggingen og aerodynamikken p? kj?ret?yene.?
Drivstoffeffektivitet er f?rsteprioritet
Med stigende drivstoffpriser og 2 av 5 operat?rer som rapporterer press fra kundene ang?ende milj?vennlig drift, er det ikke overraskende at over 9 av 10 operat?rer allerede arbeider for ? forbedre drivstoffeffektiviteten:
– 7 av 10 har investert i oppl?ring i milj?vennlig kj?ring.
– 6 av 10 ha investert i mer effektive kj?ret?yer.
– 2 av 5 har forbedret logistikken og ruteplanleggingen.
– 2 av 5 har byttet til mer drivstoffeffektive dekk.
M?l for 2020
Bare 8 % av operat?rene har ikke satt i verk tiltak for ? redusere drivstofforbruket, og Europas veitransportoperat?rer er i dag skeptiske til at de skal kunne gj?re s? mye mer for ? redusere effektiviteten og drive ned utslippene.
7 av 10 europeiske operat?rer arbeider i dag mot selvp?lagte m?l for enten drivstoffbesparinger eller reduksjon av CO2-utslipp. Med disse betydelige tiltakene som allerede er satt i verk, er operat?rene konservative i sine vurderinger av hvor mye mer de kan spare inn:
– 52 % av operat?rene tror ikke de kan spare inn mer enn 10 % mer enn de allerede gj?r.
– Bare 1 av 10 tror at sektoren kan oppn? m?let om 20 % innsparing som er fastsatt i EUs 20-20-20-m?l for utslippsreduksjon.
– 1 av 5 operat?rer er usikre p? om de kan spare inn mer.
Det er interessant at operat?rer fra land med lavere drivstoffpriser er mer optimistiske. I b?de Polen og Spania, hvor drivstoffprisene ligger under EU-gjennomsnittet, er en femtedel av operat?rene sikre p? at den kan spare inn 20 % mer innen 2020. I Storbritannia, hvor drivstoffprisene er h?yere enn EU-gjennomsnittet, sier derimot en tredel av operat?rene at de har gjort alt de kan for ? forbedre drivstoffeffektiviteten og ikke kan gj?re mer.
Anbefalinger
P? grunnlag av resultatene ber Goodyear Dunlop n? beslutningstakerne om ? overveie f?lgende anbefalinger for ? hjelpe den kommersielle veitransporten ? forbedre effektiviteten:
– Gj?r overv?kingssystemer for lufttrykk i dekkene p?budt p? tungtransportkj?ret?yer.
– Invester i forbedring av teknologien for overv?king av lufttrykk i dekkene p? tungtransportkj?ret?yer.
– Gi insentiver til operat?rer som investerer i aerodynamiske forbedringer eller kj?per dekk med rangering A, B eller C i den nye EU-dekkmerkingen b?de p? rullemotstand og v?tgrep.
– Juster EU-forskriftene for vekt og h?yde p? tungtransportkj?ret?yer for ? forbedre effektiviteten.

Denne rapporten ble offentliggjort i slutten av januar p? Drivstoffeffektivitet i europisk veitransport ? et Goodyear Dunlop-forum for fl?teoperat?rer.
Hele rapporten kan lastes ned fra www.fleet-fuel-efficiency.eu
______________________________________________________________________
Om rapporten Veien til 2020
Goodyear Dunlop ?nsket ? vite mer om utfordringene Europeiske fl?teoperat?rer st?r overfor, og gjennomf?rte en kvantitativ unders?kelse av over 400 europeiske lang- og regionaltransportoperat?rer mellom september og november 2011. Unders?kelsen ble komplementert med dybdeintervjuer med 15 fl?teoperat?rer og 20 bransjeeksperter, akademikere og beslutningstakere.
Respondenter fra Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Italia, Polen og Benelux ble kontaktet via e-post og telefon og ble stilt 20 kvantitative sp?rsm?l om sine erfaringer og meninger om drivstoffeffektivisering. Resultatene av unders?kelsen representerte et bredt utvalg av selskaper i sektoren. 60 % var fl?ter med 1-50 kj?ret?yer (dette er de fl?tene som er i st?rst fare p? grunn av stigende kostnader), 30 % var fl?ter med 51-250 kj?ret?yer, og 10 % var enda st?rre fl?ter. De fullstendige resultatene ble offentliggjort p? Goodyear Dunlops fl?teoperat?rforum den 25. januar 2012.
Goodyear Dunlop Nordic er en forretningsenhet som representerer ?tte land i Norden og Baltikum, med hovedkontor i Stockholm. Goodyear Dunlop Nordic best?r av omtrent 140 ansatte, og en del av produkttestingen finner sted i de nordlige delene av Finland og Sverige. Goodyear- er én av verdens ledende dekkprodusenter. Goodyear har omtrent 70,000 ansatte og produserer sine produkter p? mer enn 60 anlegg i 25 land over hele verden. Dunlop- er en av verdens ledende produsenter av h?ykvalitets- og ultrah?ykvalitetsdekk med en imponerende suksesshistorie innen motorsport. Dunlops omfattende motorsportserfaring har f?rt til nyskapende teknologier for dekk som produseres for hverdagskj?ring. Og Fulda, Sava, Kelly och Debica.

Hvis du vil ha mer informasjon om Goodyear kan du g? til www.goodyear.com. Hvis du vil ha mer informasjon om Dunlop kan du g? til www.dunlop-tires.no eller www.dunlopmotorcycle.eu.
Vedlagte filer
Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy