Biler

Eltek inng?r kontrakt med Volvo

Eltek har inng?tt en avtale med Volvo Car Corporation om leveranser av ladere til plugg-inn Hybrid biler, som lanseres mot slutten av 2012. Kontrakten inneb?rer

Eltek har inng?tt en avtale med Volvo Car Corporation om leveranser av ladere til plugg-inn Hybrid biler, som lanseres mot slutten av 2012. Kontrakten inneb?rer leveranser av komplette vannkj?lte ladere. Selskapet har allerede startet med leveranser av mindre volumer til testbiler. Leveranser til st?rre produksjonslinjer er planlagt ? starte i l?pet av 2012.
– Ladere til hybridbiler og elbiler er et marked vi har store forventninger til p? lengre sikt. Alle store akt?rer, b?de bil- og bildelprodusenter, arbeider med eldrift p? en eller annen m?te og mange har f?tt ?ynene opp for v?r teknologi, sier markedsdirekt?r i Eltek, Morten Sch?yen.
Ladere til hybrid og elbiler er et relativt nytt forretningsomr?de for Eltek. Selskapet med hovedkontor i Drammen, har tradisjonelt levert str?mforsyningssystemer til telekommunikasjon og annen industri. Eltek benytter den samme teknologiplattform og i hovedsak det samme logistikkapparat som for ladere for telekommunikasjon. Det gj?r at Eltek kan produsere kompakte, energieffektive og konkurransedyktige ladere til elbiler.
– Som en av verdens ledende produsenter av energieffektiv kraftelektronikk, har vi m?l om ? utnytte denne i milj?vennlig teknologi. Ladere for hybridbiler og elbiler passer veldig godt i denne strategien. Vi har gjennom de siste tre ?rene hatt en bratt l?ringskurve som leverand?r til bilindustrien, og har bygget opp en organisasjon og kompetanse som gj?r det mulig for oss ? tilfredsstille krevende kunder som Volvo Cars, sier Morten Sch?yen.
For mer informasjon kontakt
Morten Sch?yen
Markedsdirekt?r, Eltek AS (+47) 32 20 34 66 (+47) 91 51 74 52

Om Eltek ASA
Eltek ASA er en teknoligileder innen h?yeffektiv kraftelektronikk for industrier som telekom, jernbane og elforsyning. Selskapet har ogs? fokus p? nye forretningsomr?der innen fornybar energi, f. eks omformere til solkraftbransjen og ladere til elbiler. Gjennom eierskapet i Nera Telecommunications er selskapet en regional tilbyder av transmisjonssystemer, satellittkommunikasjon og infocom-systemer Konsernet hadde i 2010 en omsetning p? 4 milliarder kroner, og n?rmere 2900 ansatte i mer enn 40 land. Eltek ASA er notert p? Oslo B?rs, og har hovedkontor i Drammen.

A to już wiesz?  Volvo Cars Awards Johnson Controls for Quality and Sustainability

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy