Biler

8 av 10 stikker fra parkeringsskader

Annenhver nordmann har f?tt skader p? bilen sin mens den har st?tt parkert. De fleste av oss stikker av n?r vi skader en annen bil.

Annenhver nordmann har f?tt skader p? bilen sin mens den har st?tt parkert. De fleste av oss stikker av n?r vi skader en annen bil. Dette koster bilistene hundrevis av millioner, men f? av oss gj?r noe for ? forebygge skader, viser en unders?kelse gjort for If Skadeforsikring.
N? lanserer forsikringsselskapet et nytt begrep: Parkeringsintelligens ? PQ. Hvor h?y PQ har du?
En unders?kelse som Perduco har gjennomf?rt for If Skadeforsikring blant 1900 privatpersoner, viser at 51 prosent har opplevd at bilen er p?f?rt skader fra andre biler mens den stod parkert p? en parkeringsplass eller i et parkeringshus.
– Unders?kelsen viser at det er mer enn impulskj?p og parkeringsb?ter som gj?r handleturen dyrere enn planlagt. Det er nedsl?ende at s?pass f? opplever at gjerningsbilisten vil gj?re opp for seg, sier Kurt Undereidet, fagsjef i If Skadeforsikring.
Stikker av
8 av 10 som har opplevd parkeringsskader h?rte aldri noe fra bilisten som for?rsaket skaden: Enten hadde bilisten stukket av (5 av 10) eller s? oppdaget man ikke skaden f?r senere og h?rte ingenting fra bilisten (3 av 10). 14 prosent opplevde at den andre bilisten ventet ved bilen, at det var lagt igjen kontaktinformasjon eller at man ble kontaktet senere.
– Her er vi p? sporet av en moralsk brist i befolkningen. Alle ville like om den som skadet bilen ordnet opp etter seg, men det er alts? veldig f? av oss som faktisk ordner opp n?r en selv forvolder skade, sier Undereidet.
– Prisen p? reparasjoner er nok en viktig ?rsak til at mange stikker av. En vanlig reparasjon av en bulket d?r kan koste rundt 7000 kroner pluss moms. Mange av de som stikker av frykter nok kostnadene og bonustapet p? sin egen forsikring, sier Undereidet.
Trange parkeringshus
Noe av problemet med bulking p? parkeringsplasser og i parkeringshus skyldes sannsynligvis h?y plassutnyttelse: Halvparten av de spurte sier at de ofte eller sv?rt ofte opplever at det er trangt og vanskelig ? man?vrere bilen i parkeringsanleggene. Hver fjerde sier at hun eller han bruker un?dvendig lang tid p? ? finne en ledig parkeringsplass.
– En del parkeringshus er bygget som om vi alle hadde sm?biler, men i stedet er bilene blitt st?rre og ofte med d?rligere utsikt. Parkeringshusene er ofte trange og lite oversiktelige, og mange bilister kjenner ikke trafikkreglene for private parkeringshus. Jeg tror kj?pesentrene kan bygge mye velvilje fra publikum ved ? lage romsligere og p? andre m?ter bedre parkeringsanlegg, sier Undereidet.
F? forebygger sm?skadene
En m?te ? forebygge parkerings(bil)skader er ? rygge bilen inn i parkeringslommen. 39 prosent gj?r dette, if?lge unders?kelsen. F?rre gj?r sine innkj?p p? tider hvor det er mindre trafikk p? kj?pesentrene: 15 prosent sier at de gj?r dette ofte eller veldig ofte. F?rre frykter at barn skal for?rsake (skape) bulker i bilen: 12 prosent unng?r helst ? parkere ved siden av biler med barneseter. Nesten ingen tar bilder av bilene ved siden av for enklere ? kunne finne fram til eventuelle bilister som har skadet bilen deres.
Unders?kelsen er gjennomf?rt av Perduco for If Skadeforsikring blant et representativt utvalg p? 1900 nordmenn i desember 2009.
Kontakt:
Kurt Undereidet, fagsjef i If Skadeforsikring, tlf. 934 03 599, epost [email protected]
Informasjonsdirekt?r Jack Frostad, tlf. 92826255, epost: [email protected]
Undereidets tips til parkeringsintelligens (PQ)
N?r du kj?per bil, la bilens parkeringsegenskaper v?re en del av vurderingskriteriene.
Det er lov ? ?t?rrtrene? p? rygging og trange parkeringer selv om du har hatt lappen i mange ?r.
Bruk tid p? ? f? bilen til ? st? midt i parkeringslommen, parallelt med oppmerkingen. Rygg gjerne litt frem og tilbake.
Rygg inn i parkeringslommen dersom det er mulig.
La ikke sm? barn f? ?pne d?ren selv, men hjelp dem ut. Bruk barnesikringen p? d?ren.
Husk at du har vanlig og absolutt vikeplikt fra h?yre i et parkeringsanlegg. Selv om du er p? en ?hovedvei? i et parkeringsanlegg har du vikeplikt fra h?yre.
Legg igjen kontaktinformasjon dersom du bulker en annen bil. Du ville vel ?nsket at andre skulle gjort det samme dersom det var din bil som ble skadet?

A to już wiesz?  Passering av syklist vanskeligst for bilistene

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy