Biler

450 000 med f?rerkort tror de ville str?ket p? f?rerpr?ven

450 000 med f?rerkort tror de ville str?ket p? f?rerpr?ven
15 prosent av personer med f?rerkort tror ikke de ville greid teori- og f?rerpr?ven for bil dersom de skulle tatt den p? nytt i dag,

15 prosent av personer med f?rerkort tror ikke de ville greid teori- og f?rerpr?ven for bil dersom de skulle tatt den p? nytt i dag, viser en unders?kelse fra skadeforsikringsselskapet If.
-Det finnes nesten 3 millioner personer med f?rerkort i Norge. Blant disse finnes det riktignok en god del som ikke kj?rer i det hele tatt. Likevel viser unders?kelsen at det finnes flere hundre tusen bilister p? norske veier som selv tror de ikke ville greid f?rer- og teoripr?ven, sier bilskadesjef Cecilie Frivold i skadeforsikringsselskapet If.
Ikke n?dvendigvis farlig
Frivold p?peker at selv om tallet umiddelbart kan virke skremmende, s? m? man ta i betraktning at bilister med erfaring har en intuitiv forst?else av trafikkbildet og praktisk erfaring som kan kompensere for det man kan l?re av teori og praksis n?r man tar f?rerkortet. S?nn sett er ikke alle disse bilistene farlige.
– Faktisk tror vi at langt flere – s?rlig eldre – ikke ville best?tt den teoretiske f?rerpr?ven, siden det gjennom ?rene er innf?rt mange nye skilt og reguleringer. Om disse er overrepresentert p? ulykkesstatistikken kan vi bare spekulere i, men det trenger ikke v?re slik. Det kan v?re at nettopp p? grunn av sin usikkerhet s? er dette sv?rt forsiktige bilister som heller karakteriseres som sinker enn skadevoldere, sier Frivold.
De yngste mest selvsikker
Det er sj?f?rer mellom 18 og 20 ?r som i minst grad tror de ville str?ket p? teori- og f?rerpr?ven.
– Det fremst?r som logisk ettersom de nylig har best?tt b?de teori- og f?rerpr?ve. Samtidig er det en kjensgjerning at de yngste har stor tillitt til egne ferdigheter, sier Frivold.
Halvparten tror de er bedre enn snittet
Samme unders?kelse viser at 52 prosent av de spurte anser seg som billister som er bedre enn gjennomsnittet av billister i Norge. 60 prosent av mennene og 45 prosent av kvinnene tror de er bedre enn snittet. Blant bilister over 65 ?r tror 37 prosent de er bedre en snittet. Blant de mellom 30 og 49 mener 56 prosent de er bedre enn snittet.
Blant sj?f?rer i Troms og Nord-Tr?ndelag svarer 61 prosent at de er bedre enn snittet, mens blant sj?f?rer i Hordaland, svarer 47 prosent det samme.
Nytt utstyr = behov for oppl?ring
Seniorforsker p? trafikkpsykologi Dagfinn Moe ved Sintef p?peker at trafikkbildet blir stadig mer komplekst, trafikken ?ker og det kommer stadig til nye skilter og regler. S?nn sett kunne noen og en hver trenge oppfriskning av b?de praktiske og teoretiske ferdigheter fra tid til annen.
Moe er likevel mer opptatt av den oppl?ringen sj?f?rer i ?rene fremover b?r f? knyttet til alle de nye funksjonene som man finner i moderne biler, og hvilken innvirkning slikt utstyr f?r for sj?f?ren og kj?ringen.
-Moderne biler er en stor datamaskin med innebygde intelligente transportsystemer. Bilene kommuniserer med veien, andre biler og omgivelsene generelt. Det er stabilisatorsystemer, blindsonealarmer, automatisk fartssenking for ? nevne noe. Slikt utstyr finnes allerede i mange biler og om f? ?r vil dette v?re standardutstyr, sier Moe.
Ikke kj?r hvis du er usikker
– Jeg h?per at flere tenker gjennom sin mestringsevne i trafikken. Om en sj?f?r opplever bilkj?ringen belastende og lite trygt, og kanskje med erfaring fra ulykker og nestenulykker, s? vil jeg faktisk anbefale at man lar v?re ? kj?re bil inntil kunnskapen er oppfrisket. P? internett finnes det gode teoritester for den som f?ler at kunnskapen er noe rusten, avslutter Frivold.
Unders?kelsen er gjennomf?rt blant et representativt utvalg p? 1900 personer i juni 2009 i Norstats webpanel. Unders?kelsen er analysert av Sentio.

A to już wiesz?  Ford vant internasjonale priser for dynamiske egenskaper

Kontaktperson(er):
Bilskadesjef – Cecilie Frivold
Telefon:906 06 466
Mobil:
E-post:[email protected]
informasjonsdirekt?r – Jack Frostad
Telefon:92826255
Mobil:
E-post:[email protected]

Forsikringsselskapet If er Nordens ledende skadeforsikringsselskap med cirka 3,6 millioner kunder i Norden og Baltikum. Ifs premieinntekter var 40 milliarder svenske kroner i 2012. Det er 6 200 ansatte i konsernet. If er en del av finanskonsernet Sampo Plc. If tilbyr blant annet bilforsikring, husforskring, bedriftsforsikring og personforsikring.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy