Transport

Sporveien forbedrer skinnegang p? Kjels?s fra mandag 14. juli

Mandag 14. juli starter Sporveien arbeidene med oppgradering av skinnegangen p? Kjels?s. Omr?det skal rustes opp med nye fundamenter (betongplate) og nye skinner og sporveksler for trikk. N?r
skinnearbeidene i Midtoddveien er ferdig, vil det bli en st?ysvak og mer behagelig fremf?ring av trikk. Det blir enda mer effektiv drift gjennom vendesl?yfa p? Kjels?s.

Bakgrunn for arbeidet.
Trikkeskinnene i Midtoddveien er gamle og av d?rlig kvalitet. Sporveien er for tiden i gang med omfattende utskifting av gamle og d?rlige skinner i hele Oslo. N? er turen ogs? kommet til Midtoddveien.

Hva skal gj?res?
De gamle skinnene skal fjernes og det skal etableres nytt fundament og legges nye skinner. Samtidig skal ogs? Vann- og Avl?psetaten ogs? legge nye vannledninger i gaten. Arbeidet inneb?rer omlegging av vannledning og overvannsledning, Hafslund vil utf?re omlegging av sine kabler i
anleggsomr?det.

St?y og anleggstra­fikk
Byggearbeidene er beregnet ? vare fra mandag 14.juli til fredag 31.oktober. For ? kunne klare
dette vil det v?re n?dvendig med skiftarbeider. Noe anleggsst?y m? derfor p?regnes utenom ordin?r arbeidstid. De mest st?yende arbeidene vil s?kes lagt innenfor ordin?r arbeidstid.
Mandag 14. juli
Trikken vil snu p? Disen. Det vil bli satt opp buss for trikk i byggeperioden p? strekningen mellom Kjels?s og Storo.
Overgangen fra buss til trikk i retning mot sentrum vil v?re p? Storo.
Overgangen mellom trikk og buss i retning mot Kjels?s vil v?re p? Disen.
Mer informasjon om erstatningstilbudet finnes p? Ruters hjemmesider

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomf?rt vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy