Transport

Sporveien forbereder koblingen mellom Grorudbanen og L?renbanen.

I to uker fra og med 12. juli til og med 27. juli vil Sporveien forberede sammenkoblingen mellom Grorudbanen og L?renbanen i den s?kalte koblingssonen mellom Hasle og ?kern. L?renbanen blir en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og ?kern til Ringbanen ved Sinsen. L?renbanen og nye L?ren stasjon, som er planlagt ?pnet v?ren 2016, vil gi ?kt fleksibilitet til kunder som reiser p? Ringen og til sentrum vest.

Buss for bane
I disse to ukene blir det derfor n?dvendig ? erstatte T-banen med buss for T-bane mellom T?yen og Vollebekk. Det er utarbeidet detljert informasjon om erstatningstilbudet p? Ruters hjemmeside.
Fakta om L?renbanen
Sporveien bygger L?renbanen ? en ny T-banestrekning i tunnel fra Grorudbanen mellom Hasle og ?kern til Ringbanen ved Sinsen. Vi bygger i tillegg ny underjordisk stasjon p? L?ren. P? den m?ten vil vi kunne tilby dere reisende i Oslo ?st et langt bedre kollektivtilbud.
Prosjektet skal:
Etablere 1,6 kilometer ny dobbeltsporet bane mellom Sinsen og ?kern
Etablere ny underjordisk stasjon p? L?ren

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomf?rt vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bente Erichsen   #Nobels Fredssenters   #Norges Fotballforbund   #Telenor Group