Transport

Spaden i jorda p? Norges st?rste logistikksenter

Konsernsjef Dag Mejdell tok torsdag det f?rste symbolske spadetaket p? byggetomten for Posten og Brings logistikksenter i Oslo. Dette blir Norges st?rste logistikksenter i sitt slag n?r det st?r ferdig i 2017.
? M?let er ? gi forbrukere og n?ringsliv et bedre, mer effektivt og milj?vennlig tjenestetilbud. Logistikkundene ?nsker ? f? l?st sine behov p? en enkel og effektiv m?te, uavhengig av om det er pakker, gods eller n?ringsmidler de skal transportere, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge.
Konsernet investerer over 1,5 milliarder kroner i det nye logistikksenteret med bygninger, infrastruktur, utearealer og tekniske l?sninger. Logistikksenteret vil samle virksomheter som i dag er spredt p? tre steder i Oslo-omr?det og vil best? av: en kj?le- og fryseterminal for matvarer, en pakketerminal med Nordens mest avanserte sorteringsanlegg for pakker og gods, og en godsterminal som er forbundet med pakketerminalen via en bro og en underjordisk transport-tunell.
Stor ryddejobb
Brakkene er p? plass, n? starter anleggsmaskinene, og bygningsarbeiderne rykker inn. N?r anlegget st?r ferdig vil 1100 medarbeidere ha sitt daglige virke her.
? Det siste ?ret har vi klargjort tomtene for utbygging. Blant annet har vi fjernet og forsvarlig destruert en stor s?ppelfylling fra etterkrigstiden. N? starter arbeidet med ? bygge det nye logistikksenteret med l?sninger for fremtidens logistikk, sier konsernsjef Dag Mejdell.
Utvikler gr?ntomr?der og milj?bygninger
Posten skal sammen med Oslo kommune bygge sammenhengende gang- og sykkelveier for befolkningen i Groruddalen. Tomten p? Alnabru blir utviklet til et moderne logistikksenter omkranset av opparbeidede gr?ntarealer.
Posten satser ogs? p? jordvarme og energigjenvinning. Pakketerminalen skal
varmes opp med jordvarme, og mer enn 30 varmebr?nner vil g? 230 meter ned i
grunnen. I den nye kj?le- og fryseterminalen blir det full energigjenvinning.
Mindre utslipp
Alnabru er logistikk-knutepunktet i Norge. N?r Posten og Bring samlokaliserer virksomheter p? det nye logistikksenteret gir det en total reduksjon av CO2-utslipp tilsvarende 1-2 prosent av utslippene fra veitrafikk i Oslo. Det betyr ca 10.000 f?rre kj?rte kilometer per dag i Oslo-omr?det sammenlignet med dagens situasjon.
? Logistikksenteret p? Alnabru ligger ved jernbanen og ?pner for at mer godstrafikk kan flyttes fra vei til bane. Sammensl?ing av tre enheter fjerner ogs? ekstra kj?ring mellom terminalene, sier Mejdell.
Tyngdepunkt
Posten-konsernet har i de siste ti ?rene kj?pt opp ulike logistikkvirksomheter for ? bygge et nordisk post- og logistikkonsern. Alnabru-utbyggingen er et vesentlig bidrag for ? videreutvikle markedets beste logistikktilbud.
Fakta: Posten og Brings Logistikksenter Oslo
Logistikksenteret p? Alnabru blir hjertet i Posten og Brings landsdekkende logistikknettverk (p? 18 fellesterminaler for pakker, gods og temperaturregulerte varer).
De totale investeringene vil utgj?re vel 1,5 milliarder kroner til bygg, tomter, eiendomsutvikling, infrastruktur og Norges st?rste og mest moderne pakkeanlegg.
Samlokaliseringen styrker Posten og Brings konkurransekraft i et stadig mer internasjonalt marked.
Tre terminaler i Oslo-omr?det sl?s sammen. Bring Frigo-terminalen p? Sk?rer i L?renskog flytter til det nye logistikksentret i 2016, Brings godsterminal p? Karihaugen flytter i 2017, og pakketerminalen p? Alnabru flytter inn i nytt pakkesenter v?ren 2017.
1100 medarbeidere f?r sitt daglige virke her, inkludert 250 sj?f?rer
Mindre kj?ring lokalt og mer pakker og gods p? jernbane skal bidra til ? oppfylle Postens-konsernets ambisi?se m?l om 40 prosent reduksjon i CO2-utslipp innen 2020.
Et stort gr?ntanlegg blir etablert i tilknytning til det nye logistikksenteret for ? bidra til et gr?nnere n?rmilj?.
Sammenhengende gang- og sykkelvei gjennom omr?det for Oslos befolkning i samarbeid med Oslo kommune.
Avfallsfyllingene som er fjernet var p? ca. 20 000 m2. Det er destruert 65.000 tonn forurenset masse. Rundt 12 000 tonn av dette er p? vegne av Oslo kommune. Fjerning, bortkj?ring og forskriftsmessig destruksjon av forurenset masse har kostet i alt 34 millioner kroner.
Det samlede tomteomr?det for logistikksenteret er p? rundt 114 000 m2, i tillegg til gr?ntarealer.
Godsbygningen f?r et bruttoareal p? 43 000 m2
Pakkebygningen f?r et bruttoareal p? 25 000 m2
Termobygningen f?r et bruttoareal p? 5 000 m2
Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Haugesund Medisinske Senter   #HMS   #Privatsykehuset Haugesund   #Veidekke Entrepren