Biler

Trafikkulykker skyldes f?rst og fremst d?rlige sj?f?rer.

18-06-2014 13:00 Goodyear Dunlop Norge De fleste i Norden mener at eventuelle ulykker skyldes bilf?rernes manglende kompetanse . Mange anser ogs? at fyllekj?ring og utslitte eller d?rlige dekk kan for?rsake ulykker. Derimot anser bare et f?tall at for h?y fart f?rer til trafikkulykker ? i Norge s? f? som 13 prosent. Det viser Goodyears nye, ?rlige dekkbarometer.

De fleste i Norden mener at eventuelle ulykker skyldes bilf?rernes manglende kompetanse . Mange anser ogs? at fyllekj?ring og utslitte eller d?rlige dekk kan for?rsake ulykker. Derimot anser bare et f?tall at for h?y fart f?rer til trafikkulykker ? i Norge s? f? som 13 prosent. Det viser Goodyears nye, ?rlige dekkbarometer.
Det kan finnes mange faktorer bak ulykker p? veiene, men i Norden er de fleste enige om at den som sitter bak rattet, som oftest er den som for?rsaker trafikkulykker. Svenskene er mest overbevist om dette. Hele 93 prosent av dem mener at det er mangler i sj?f?rens kompetanse som f?rer til ulykker. I Norge og Finland er 83 prosent inne p? samme linje, mens tilsvarende tall i Danmark er 77 prosent.
Det nest vanligste er at man anser alkohol- eller narkotikap?virkede bilf?rere som en ulykkesrisiko. Ogs? her skiller svenskene seg ut med hele 82 prosent som mener dette. 77 prosent av finnene mener det samme. Dansker og nordmenn er litt mindre bekymret for hvor stor innvirkning alkohol og narkotika har p? ulykkesstatistikken. med henholdsvis 65 og 62 prosent som mener at dette er den vanligste ?rsaken til trafikkulykker.
Kvaliteten p? dekkene ser ogs? ut til ? v?re viktig for trafikksikkerheten i henhold til Goodyears dekkbarometer. I Sverige svarer h?yest andel i hele Norden, 70 prosent, at gamle og utslitte dekk f?rer til flere ulykker p? veiene. Ellers i Norden ligger dette tallet p? dr?yt 50 prosent.
En tydelig trend som viser seg i ?rets dekkbarometer sammenlignet med da samme unders?kelse ble gjennomf?rt for ett ?r siden. er at betydelig flere i Norden mener at nye dekk av d?rlig kvalitet kan f?re til ulykker. I fjor mente bare 20 prosent av svenskene dette, mens 14 prosent av danskene, 13 prosent av finnene og 11 prosent av nordmennene mente det sammen I dekkbarometeret for 2014 svarer hele 36 prosent av svenskene og finnene at nye dekk av d?rlig kvalitet bidrar til bilulykker. Blant danskene og nordmennene er det tilsvarende tallet henholdsvis 27 og 28 prosent.
Derimot ser ikke en gang halvparten farene med ? kj?re over fartsgrensene. Aller minst bekymret er nordmennene, der s? f? som 13 prosent svarer at h?y fart er den vanligste ?rsaken til trafikkulykker.
– Mange ting kan bidra til trafikkulykker, og sj?f?rens handlinger bak rattet er i mange tilfeller helt avgj?rende. Men ikke en gang den mest kompetente sj?f?r kan alltid kompensere for omstendigheter som v?rforhold, d?rlige dekk eller uforutsigbare medtrafikanter. For ? kj?re trygt er det derfor alles ansvar ? passe p? at man har en fullt ut fungerende bil med gode dekk, og at man holder riktig fart og er v?ken og oppmerksom bak rattet, sier Linda Brandelius, Nordic Marketing Manager hos Goodyear Dunlop.
Goodyears fem tips for en tryggere tur:
1. V?r bevisst din egen fysiske tilstand. Kj?r aldri n?r:
du har drukket alkohol du har tatt medikamenter som kan p?virke din evne til ? kj?re du er veldig tr?tt du er f?lelsesmessig oppr?rt ? det kan f?re til at du bli uoppmerksom
2. Planlegg turen Sj?f?rer som ikke har planlegg pauser i l?pet av turen, anstrenger seg ofte litt mer for ? kj?re noen kilometer lenger. Det er da farene begynner ? ?ke.
3. Kontroller dekkene dine Du b?r kontrollere lufttrykket i dekkene minst en gang i m?neden. Glem heller ikke ? kontrollere m?nsterdybden. Riktig m?nsterdybde hindrer sladd, vannplaning og at det lekker ut luft.
4. Tenk p? avstanden Hold god avstand til bilen foran. Det tar for eksempel omtrent tre ganger s? lang tid ? bremse ned p? v?te veier enn p? t?rre.
5. Sett ned farten Det kan v?re farlig ? kj?re for sakte, men sett ned farten n?r v?rforholdene blir d?rligere med for eksempel t?ke, regn, sn? eller blendende sol. Ikke stress, og ikke mist t?lmodigheten.
De viktigste ?rsakene til trafikkulykker

A to już wiesz?  En ny global Tansit-generasjon. Ford lanserer ny global Transit og Transit Connect

Sverige

Norge

Danmark

Finland

1. Manglende kompetanse hos sj?f?ren

93 %

83 %

77 %

83 %

2. Alkohol eller narkotika

82 %

62 %

65 %

77 %

3. Gamle og utslitte dekk

70 %

55 %

56 %

59 %

4. D?rlige veier

45 %

39 %

22 %

48 %

5. For stor fart

30 %

13 %

36 %

37 %

6. D?rlig kvalitet p? bilen

34 %

29 %

32 %

38 %

7. Nye dekk av d?rlig kvalitet

36 %

28 %

27 %

36 %

Goodyears dekkbarometer 2014 er basert p? f?lgende unders?kelse fra 2013/2014: Goodyear
Dunlop Brand Perception Survey, Winter 2013. Gjennomf?rt av GFK Custom Research
med 4200 forbrukere mellom 25 og 59 ?r i Estland, Latvia, Litauen, Sverige,
Norge, Danmark og Finland. Unders?kelsen ble gjennomf?rt i januar 2014.

Om Goodyear
Goodyear er et av verdens st?rste dekkselskaper. Selskapet har ca. 69 000 ansatte og produksjon p? mer enn 51 anlegg i 22 land over hele verden. P? sine to innovasjonssentre i Akron i Ohio, og i Colmar-Berg i Luxemburg utvikles topp moderne produkter og tjenester som setter bransjestanderen for teknologi og ytelse. Goodyear ble grunnlagt i 1898, og selskapets nyvinninger har satt nye standarder for bilbransjen i over 100 ?r. Mer informasjon: www.goodyear.no 

Vedlagte filer
Word-dokument

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy