Transport

Byggingen av L?renbanen medf?rer stenging av T-banestrekningen Carl Berner ? Sinsen.

Utbyggingen av L?renbanen g?r etter planen. Arbeidene er n? kommet inn i en fase der det blir n?dvendig ? stenge strekningen mellom Carl Berner og Sinsen frem til mars i 2015. N?r L?renbanen ?pner i april 2016 er den koblet sammen med Ringbanen mellom Carl Berner og Sinsen.
Les mer om Sporveiens utbygging av L?renbanen her.
I denne perioden fra 23.juni og til mars 2015 vil T-banen
kj?re slik:
T-bane 1 g?r som normalt.
T-bane 2 g?r som normalt.
T-bane 3 forlenges fra Storo til Sinsen.
T-bane 4 g?r mellom Sinsen og Bergkrystallen via Storo og sentrum.
T-bane 5 g?r som normalt.*
T-bane 6 innstilles mellom Storo og T?yen.Mellom Sognsvann og T?yen via Ullev?l stadion og sentrum g?r T-bane 6 som normalt.
*Strekningen mellom T?yen og Vollebekk er stengt for T-bane 5 i perioden 12.?27. juli. Det vil bli satt opp buss for T-bane i perioden det er stengt. Se ogs? ruter.no for mer informasjon om trafikkavviklingen p? T-banen i sommer.
Denne to-ukersperioden med buss har ogs? sammenheng med arbeidet med L?renbanen og sammenknytningen i Hasle-?kernomr?det.

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomf?rt vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bildetekst Isskj   #Haugar Vestfold Kunstmuseum   #Indre Oslofjord   #Kors-huset Da