Norwegian med passasjervekst og h?y punktlighet i mai

Norwegian fl?y vel 2,1 millioner passasjerer i mai 2014, en ?kning p? 12 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Fyllingsgraden var p? 77 prosent. Streiketruslene fra Parat p?virket inntjeningen denne m?neden, fordi mange norske og danske kunder ikke v?get ? bestille reise p? grunn av frykten for streik.
I mai fl?y 2 103 477 passasjerer med Norwegian, en ?kning p? 12 prosent sammenlignet med samme m?ned i fjor. Den totale trafikkveksten (RPK) ?kte med 45 prosent, mens kapasiteten (ASK) ?kte med 45 prosent denne m?neden. Fyllingsgraden var 77 prosent i mai, uendret fra samme m?ned i fjor.
– Mai ble en spesiell m?ned der streiketruslene fra Parat har hatt en betydelig negativ effekt for Norwegian i form av bortfall av kunder og dermed lavere inntjening. P? den positive siden, er det gledelig at vi fortsetter ? tiltrekke oss nye kunder, spesielt i nye markeder utenfor Skandinavia. Norwegians punktlighet er p? 90 prosent, hvilket inneb?rer at vi befinner oss i toppskiktet i Europa, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
I mai fikk Norwegian levert en fabrikkny Boeing 737-800 og en ny 787 Dreamliner. Selskapet f?r levert totalt 14 Boeing 737-800 og fire 787 Dreamlinere i l?pet av 2014. Norwegians flyfl?te er blant de mest moderne og milj?vennlige i Europa.
Norwegian gjennomf?rte 98,8 prosent av de planlagte flygningene i mai, hvorav 90 prosent gikk p? oppsatt rutetid.
Se detaljerte trafikktall i vedlagte pdf.
Kontaktpersoner:
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tlf. 97 55 43 44
Finansdirekt?r Frode Foss, tlf. 91 63 16 45

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 94 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Authors

Related posts

Top