Transport

Anne Marit Panengstuen blir ny leder i Siemens AS

Anne Marit Panengstuen (51) overtar som ny konsernsjef i Siemens AS fra og med 1. august 2014. Panengstuen tar over etter Per Otto Dyb, og blir den f?rste kvinnelige lederen i Siemens i Norge.
Anne Marit Panengstuen kommer fra stillingen som leder for sektor Industri i Siemens, som er en av de st?rste enhetene i selskapet. Hun er utdannet ingeni?r og har jobbet seg opp i selskapet gjennom en rekke ulike roller og ansvarsomr?der. I tillegg ble Anne Marit utnevnt som f?rste kvinnelige president i Norsk-Tysk Handelskammer i juni i fjor.
– Siemens er et av de mest spennende selskapene ? v?re leder for, og jeg g?r inn i den nye jobben med stor entusiasme: Vi jobber hver eneste dag med ? l?se noen av de st?rste utfordringene i Norge som ? ?ke produktiviteten i n?ringslivet, styrke transportinfrastrukturen, elektrifisere landet og skape et smartere helsevesen. Kunnskapen og teknologien som denne organisasjonen besitter gj?r at Norge kan m?te disse utfordringene p? en b?rekraftig m?te, sier Anne Marit Panengstuen.
Panengstuen overtar dermed stafettpinnen etter Per Otto Dyb som har v?rt leder for Siemens siden 2004. Under hans ledelse har selskapet hatt en eventyrlig utvikling med en betydelig endring av portef?ljen mot b?rekraftig teknologi som bidrar til ? redusere CO2-utslipp. Etter ti ?r som toppleder velger han n? ? g? av.
– ? v?re leder for dette selskapet har v?rt en fantastisk reise. Da jeg startet for ti ?r siden var telekommunikasjon og mobil dominerende deler av selskapet, mens vi i dag jobber vi med fornybar og energieffektiv teknologi som bidrar til smartere bruk av ressurser. Jeg har blitt veldig glad i selskapet og menneskene her, men jeg f?lte at tiden n? var moden til ? overlate ansvaret til andre. Anne Marit Panengstuen er meget dyktig og jeg vil benytte anledningen til ? ?nske henne og alle mine kollegaer i selskapet lykke til videre, sier Dyb.
Dyb f?r ros for den jobben han har gjort som leder av Siemens.
– Per Otto Dyb har ledet selskapet p? en glimrende m?te. Han tok over ledelsen i tid der selskapet faset ut PC-virksomhet og mobilteknologi. I dag fremst?r selskapet mer solid enn noensinne og er ledende innen b?rekraftige l?sninger. Den jobben st?r det stor respekt av, og det skal han ha all honn?r for, sier styreleder Ulf Troedsson.
En viktig oppgave for Panengstuen fremover er ? styrke selskapets posisjon innen b?rekraft ytterligere, samt str?mlinjeforme organisasjonen i tr?d med de internasjonale planene i Vision 2020.
– Den nye organiseringen skal bidra til ? styrke v?r posisjon innen elektrifisering, automatisering og digitalisering. I disse aksene har vi et solid fotfeste i Norge, og vi er allerede godt i gang ved ? fortelle v?r historie om hvordan vi i Siemens bidrar til ? skape en ny elektrisk fremtid, sier Panengstuen.
Om Siemens
Siemens er en global akt?r som utvikler h?yteknologiske og innovative l?sninger for industri, energi, byer og helse. Selskapet er verdens st?rste leverand?r av b?rekraftige og milj?vennlige l?sninger, og over 40 prosent av omsetningen p? 82,4 milliarder euro kommer fra virksomhetens gr?nne portef?lje. I over 160 ?r har Siemens satt tydelige spor i utvikling av nye teknologil?sninger for hele verden, og med 360.000 medarbeidere i mer enn 190 land spiller selskapet en viktig rolle ogs? n?r det gjelder fremtidens utfordringer. Den norske virksomheten til Siemens har cirka 2000 medarbeidere fordelt p? 17 lokasjoner og omsetter for over 6 milliarder kroner. Det norske hovedkontoret, som er et av Norges mest energieffektive bygg, ligger i Oslo.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Dag Andresen   #Nic Nilsen   #Oslo Lufthavn   #Veidekke Entrepren