Norwegians nye base i Madrid ?pnet i formiddag

Norwegian, sammen med representanter for norske og spanske myndigheter, markerte i dag ?pningen av Norwegians nye base i Madrid. Det er strategisk viktig for Norwegian med base i den spanske hovedstaden i lys av selskapets tilstedev?relse i det spanske markedet og med tanke p? Norwegians vekst internasjonalt.
Dette er Norwegians sjette spanske base, sammen med Barcelona, Alicante, Malaga, Las Palmas and Tenerife.
– Vi er sv?rt forn?yd med at basen i Madrid n? er operativ. Det er stor ettersp?rsel etter direkteflygninger mellom den spanske hovedstaden og viktige byer i Europa. Det er ogs? et stort passasjerpotensiale ut fra hovedflyplassen i Madrid, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Skaper nye arbeidsplasser lokalt
To fly av typen Boeing 737-800 vil v?re basert i Madrid og rundt 75 piloter og kabinpersonale er allerede rekruttert til basen. Fra og med juni 2014 tilbyr Norwegian 64 ukentlige flygninger og ?tte ruter fra Madrid (K?benhavn, London, Helsinki, Oslo, Malta, Hamburg, Warszawa og Stockholm). Totalt betjener Norwegians spanske baser 116 ruter til og fra Spania.

Mediehenvendelser:
Norwegians pressetelefon: 815 11 816

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 4 500 ansatte. Norwegian har 94 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Authors

Related posts

Top