Transport

Sporveien rehabiliterer Volvat bru i tiden 28.mai – 1.juni

Sporveien rehabiliterer Volvat bru i tiden 28.mai – 1.juni
22-05-2014 07:00 Sporveien Volvat bru ved Majorstuen skal rehabiliteres og oppgraderes for ? kunne tilby de reisende h?yere hastighet samt redusert st?y og mer behagelig kj?ring over brua. I denne perioden blir det stengt for T-banens linje 1, 3, 4 og 6 mellom Majorstuen og Fr?en/Blindern. Linje 2 og 5 kj?rer som normalt.

Volvat bru ved Majorstuen skal rehabiliteres og oppgraderes for ? kunne tilby de reisende h?yere hastighet samt redusert st?y og mer behagelig kj?ring over brua. I denne perioden blir det stengt for T-banens linje 1, 3, 4 og 6 mellom Majorstuen og Fr?en/Blindern. Linje 2 og 5 kj?rer som normalt.
I stengeperioden skal som sagt skinnegangen over brua byttes og brukarene rehabiliteres og blant annet belegges med sink. Sporgeometri og andre sportekniske tiltak skal gjennomf?res slik at hastigheten kan ?kes og slitasjen p? sporet reduseres.
I samme tidsrom fornyes gangbru over Holmenkollbanen, til og fra Fr?en stasjon. Arbeidene
inneb?rer omfattende omlegginger av T-banedriften og inneb?rer endringer for de reisende. Det vil ikke v?re mulig ? passere over broen for g?ende i denne perioden. All T-banetrafikk til og fra Fr?en vil foreg? p? spor i retning Frognerseteren.
Benytt ordin?re buss- og trikkelinjer
Strekningen mellom Majorstuen og Fr?en/Blindern er som sagt helt stengt for T-banen. Skal du reise til denne strekningen kan du benytte det ordin?re buss- og trikketilbudet i sentrum. For ? finne alternativ reisevei ? gj?r et s?k i reiseplanleggeren. Se ogs? linjekart for T-banen med alternative buss-og trikkelinjer.

Sporveien er Norges st?rste leverand?r av kollektivtransport m?lt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2013 gjennomf?rt vel 200 millioner enkeltreiser.
Hele konsernet har rundt 3200 ansatte og omsetter ?rlig for om lag 3,5 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet eier ogs? datterselskapene Bussanlegg AS, Sporveisbillettene AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.
Sporveien operer i et marked som er i sterk vekst. ?kt milj?fokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i ?rene som kommer, gj?r at Sporveiens tjenester er viktigere og er mer etterspurt en noen gang. Hovedkontoret ligger i topp moderne og nyoppussede lokaler p? T?yen i Oslo.

A to już wiesz?  Norwegians nye base i Barcelona ?pnet i formiddag

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy