Transport

Posten Norge leverer gode resultat og h?y kvalitet

Posten Norge leverer gode resultater etter ?rets f?rste kvartal. Omsetningen har ?kt, resultatet er forbedret og kvaliteten er h?y.
Driftsinntektene i 1. kvartal 2014 var 6.072 millioner kroner som er 6 prosent vekst sammenlignet med 1. kvartal 2013. Driftsresultatet f?r engangseffekter og nedskrivninger var 191 millioner kroner, som er 30,8 prosent h?yere enn p? samme tid i fjor.
Det er Logistikksegmentet som har bidratt til resultatforbedringen. Hoved?rsaken er ?kte pakkevolumer fra utlandet, som f?lge av ?kt e-handel, og vekst innen godsomr?det. I Postsegmentet fortsetter volumene ? falle innen adressert post.
– Vi har hatt en god start p? ?ret. I tillegg til omsetningsvekst har vi god effekt av flere effektiviseringstiltak, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS.
Posten satser p? digital post
Posten har i 1. kvartal vunnet viktige kontrakter med Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) om ? levere digital post for det offentlige.
– At det offentlige som hovedregel skal begynne ? kommunisere digitalt med innbyggerne, vil ha stor betydning for utbredelsen av digital postkasse i befolkningen, sier Mejdell.
Han understreker at avtalen om ? sende offentlig digital post er av stor strategisk betydning for Posten Norge.
– Posten vil videref?re rollen som postdistribut?r til det norske folk ogs? i en digital fremtid. Vi skal levere til b?de fysiske og digitale postkasser, sier Mejdell.
Posten er ikke alene om ? tilby digital postkasse i Norge og forbereder seg p? hard konkurranse om kundene.
Postkvalitet i verdensklasse
Leveringskvaliteten p? A-post over natt ble 87,1 prosent i 1. kvartal 2014. Dette er 2,1 prosentpoeng over konsesjonskravet og 1,6 prosentpoeng h?yere enn ?ret f?r.
I 1. kvartal ble Posten Norge tildelt ?Certificate of Excellence? av den internasjonale postorganisasjonen IPC for h?y kvalitet i h?ndteringen av internasjonal brevpost ut og inn av Norge. Det er Postens enheter p? ?stlandsterminalen og Gardermoen som er vurdert. Posten fikk et samlet resultat p? 97,4% som er blant de h?yeste som er oppn?dd noen gang.

– Jeg er stolt av den h?ye leveringskvaliteten Posten og Bring kan vise til, selv om vi fortsatt har forbedringsomr?der. N?r det gjelder kvalitet i leveransene skal ingen sl? oss p? hjemmebane, sier konsernsjefen.

Felles pakke- og godsterminaler
Logistikkmarkedet i Norge er i vekst og det er sterk konkurranse om kundene. Posten Norge m?ter konkurransen med ? styrke kundetilbudet og effektivisere driften. Blant annet vil konsernet innen 2017 ha etablerer 18 felles terminaler for pakker, gods og noen steder termo i Norge.

– Den nye terminalstrukturen ?pner for felles transport og terminalbehandling for pakker, gods og termo-transport i Norge. Dette vil gi oss et nettverk av terminaler med mer effektiv transport mellom stedene. I tillegg m?ter vi kundens krav om felles innhenting og utkj?ring av pakker og gods, sier Mejdell.
Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy