Veidekke skal asfaltere Norge p? langs

2014 kan bli et rekord?r for asfaltproduksjon og asfaltering for Veidekke: – Vi har aldri hatt h?yere ordrereserve enn n?. Vi regner med ? legge mer enn to millioner tonn asfalt i ?r. Det tilsvarer mer enn strekningen fra Lindesnes til Nordkapp i ?tte meters bredde, sier administrerende direkt?r ?yvind Moen i Veidekke Industri.

Statens vegvesens ?rlige anbudskonkurranser har gitt Veidekke god uttelling p? asfalt­kontrakter med hele 900 000 tonn asfalt til en verdi av 800 millioner kroner (ekskl. mva). P? kundelisten har Veidekke en rekke st?rre utbyggingsprosjekter, blant annet de tre store parsellene p? E6 ved Mj?sa, sammen med kommuner, flyplasser og private oppdrag for n?ringsliv og husholdninger.

– Denne miksen av kunder og oppdrag er bra for oss, s? vi m? kunne si oss sv?rt godt forn?yd med ordresituasjonen v?r, sier Moen f?r han fortsetter: – I ?r startet asfaltsesongen tidligere enn i fjor. En slik start gir gode forutsetninger for v?r n?ring, og vi regner med ? legge godt over 2 millioner tonn asfalt over hele landet i l?pet av sesongen. Til sammenligning er det mer enn om vi hadde ­asfaltert to kj?refelt (8 meter bredt) p? den 2 523 kilometer lange strekningen Lindesnes – Nordkapp gjennom hele Norge.

Nye drift- og vedlikeholdskontrakter
Veidekke har ogs? hatt god uttelling p? 5-?rige kontrakter for drift- og vedlikehold av riks- og fylkesveier for Statens vegvesen. Veidekke mistet en kontrakt, men vant fem i ?rets anbudskonkurranse. Disse er verdt rundt 1 milliard kroner over de neste fem ?rene.

– Vi skal s?rge for alt fra br?yting og str?ing, skiltvask, t?mming av s?ppel, kantklipp, gr?fterensk til opprydding etter flom, ras og ulykker p? 11.300 kilometer vei fra Finnmark i nord til Agder i s?r. Dette er blitt et viktig forretningsomr?de for Veidekke, og gir oss en omsetning p? n?rmere en milliard kroner i ?ret og en kontraktsportef?lge p? n?r 3 milliarder kroner, avslutter Moen.

For mer informasjon kontakt:
Adm. dir. ?yvind Moen i Veidekke Industri, tlf 93 20 14 19, [email protected]
Kommunikasjonssjef Helge Dieset i Veidekke ASA, tlf 90 55 33 22, [email protected]

Veidekke er et av Skandinavias ledende entrepren?rselskap og eiendomsutviklere med en omsetning p? 21 milliarder kroner (2013) og 6 300 ansatte. Virksomheten omfatter bygge- og anleggsoppdrag, boligutvikling, asfaltvirksomhet, pukk og grus samt veivedlikehold. V?re verdier er profesjonell, redelig, entusiastisk og grensesprengende. V?re m?l for HMS er likestilt med v?re ?konomiske m?l. Veidekke kjennetegnes ved en sterk bedriftskultur med involvering og medeierskap som viktige byggesteiner. Over halvparten av de ansatte er medeiere og har til sammen rundt 20 % av aksjene i konsernet. Selskapet er notert p? Oslo B?rs, og har siden starten i 1936 alltid g?tt med overskudd.

Authors
Tags

Related posts

Top