Transport

Frimerkekunst til Grunnlovsfeiringen

Posten feirer Norges Grunnlov med fire flotte frimerker. De forteller om viktige begivenheter fra de historiske dagene for 200 ?r siden, som kulminerte med at Grunnloven ble signert p? Eidsvoll 17. mai 1814.
Motiv for frimerkene er Oscars Wergelands ber?mte maleri ?Eidsvold 1814?, et portrett av Prins Christian Fredrik med grunnloven av 4. november 1814 i bakgrunnen, en av stortingsl?vene med et 17. mai- tog i bakgrunnen, samt to hender formet som et hjerte. Hjertet symboliserer kj?rligheten til en selvstendig nasjonal, og er ogs? symbolet for grunnlovsjubileet.
Spesiell begivenhet
– Dette er en spesiell begivenhet i Norges historie, og vi har derfor lagt ekstra mye arbeid i ? finne de gode motivene. Frimerkene er gravert, noe som gj?r dem spesielt eksklusive, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten.
Han leder et selskap som alt hadde en lang historie i 1814, men ogs? for Posten hadde hendingene i 1814 avgj?rende betydning.
– Frem til 1814 var postvesenet kongestyrt og et redskap for den dansk-norske kongen. Med den nye grunnloven fikk Posten etter hvert i oppgave ? tjene hele folket, og overskuddet fra driften ble v?rende i landet. Dermed fikk Posten muligheten til ? utvikle seg som den viktige samfunnsakt?ren den har v?rt siden, og bidra til ? bygge landet p? en rekke omr?der, sier Dag Mejdell.
Spesialstempel 17. mai
Frimerkene er i salg fra fredag 16. mai. Nasjonaldagen er det mulig ? f? historiske stempler p? frimerkene to steder i landet. Under feiringen ved Eidsvollsbygningen er Posten p? plass med stemplet ?Eidsvoll Verk 17.05.2014?, og ved Grunnlovsvarden p? Dovrefjell f?r man et stempel med teksten ?Dovre 17.05.2014? og teksten ?Enige og tro til Dovre faller?.
Grunnlovsfrimerkene er utviklet i samarbeid mellom de to anerkjente frimerkekunstnerne Enzo Finger, som har ansvaret for design, og Sverre Morken, som har gravert frimerkene.
Grunnloven 200 ?r
Nummer: NK 1883-1886
Motiv:
Kr 13,00: ?Eidsvold 1814?, maleri av Oscar Wergeland (utsnitt).
Dette er et ikonisk bilde som forteller om Riksforsamlingen og Grunnlovens tilblivelse.

Kr 16,00: Prins Christian Frederik. I bakgrunnen Grunnloven av 4. november 1814. At Prins Christian Frederik ble valgt til norsk konge 17. mai, ertet p? oss svensken. Etter freden i Moss fikk vi en ny grunnlov, i union med Sverige.

Kr 19,00: En av Stortingsl?vene. I bakgrunnen et 17. mai-tog. L?ven symboliserer selvstyre og parlamentarisme. 17. mai-toget symboliserer v?r m?te ? feire nasjonaldagen p?; barnetog.

Kr 30,00: Mann- og kvinneh?nd som former et hjerte. I bakgrunnen Grunnloven av 17. mai 1814. Hendene symboliserer kj?rligheten til v?r selvstendige nasjon (ja, vi elsker). Hjertet er ogs? symbol for det offisielle Grunnlovsjubileet.

Design: Enzo Finger Grav?r: Sverre Morken

Opplag: 500 000 av hvert frimerke

Trykk: St?ltrykk / offset fra Joh. Enschedé Security Print, Nederland

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige l?sninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk i Norden. Konsernet m?ter markedet med to merkevarer, Posten og Bring. Posten betjener privatkunder i det norske markedet og har ansvaret for daglig postdistribusjon og det landsdekkende salgsnettet med over 1400 salgssteder i Norge. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden og best?r av forretningsomr?der med ulik spisskompetanse.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy