Transport

Sterk passasjervekst og ?kt fyllingsgrad i f?rste kvartal

Norwegian legger i dag frem et kvartalsresultat f?r skatt p? -813 millioner kroner. I et sesongmessig svakt kvartal er passasjerveksten sterk og setene fylles. Kvartalsresultatet er p?virket av ekstrakostnader til innleie i forbindelse med langdistanseoperasjonen og en svak norsk krone.
I f?rste kvartal omsatte Norwegian for 3,55 milliarder kroner, en ?kning p? 22 prosent fra tilsvarende kvartal ?ret f?r. 4,9 millioner passasjerer fl?y med selskapet, noe som utgjorde en vekst p? 24 prosent. Trafikkveksten (RPK) var p? hele 50 prosent, noe som ogs? henger sammen med at hver Norwegian-passasjer n? flyr adskillig lenger enn de gjorde for ett ?r siden.
Tallene viser ogs? en kraftig produksjonsvekst, med en ?kning p? 48 prosent (ASK). Fyllingsgraden i f?rste kvartal var 77 prosent, opp ett prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal ?ret f?r. Justert for ekstrakostnader og svak valuta i f?rste kvartal ble kostnadene (CASK) redusert med ni prosent.
Ekstrakostnader knyttet til langdistanseoperasjonen utgjorde 78 millioner kroner. Dette omfatter innleiekostnader, ekstra drivstoff og kostnader til hotell, mat og drikke for forsinkede passasjerer som er blitt ber?rt av alle de tekniske og operasjonelle problemene i langdistanseoperasjonen.
I f?rste kvartal har Norwegian faset inn fem nye Boeing 737-800 og en Boeing 787-8 Dreamliner. Norwegian har i dag meldt at Dreamliner-ordren utvides med tre Boeing Dreamliner 787-9. Inkludert Dreamlineren som ble levert i forrige uke har Norwegian fem langdistansefly i drift og 12 i bestilling. Se egen pressemelding.
– F?rste kvartal er normalt sesongmessig svakt og denne gangen er tallene ogs? p?virket av den svake norske kronen mot dollar og euro, samtidig som innleie av fly virker negativt p? kvartalsresultatet. P? den positive siden er passasjerveksten sterk og fyllingsgraden ?ker, til tross for kraftig produksjonsvekst. At det er sterk konkurranse i Norge gjenspeiler seg i prisene, men denne konkurransen blir Norwegian stadig bedre rustet til ? m?te, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos.
Se kvartalsrapport for flere tall og detaljer.
Kontaktpersoner:
Finansdirekt?r Frode Foss, tel 91 63 16 45
Kommunikasjonsdirekt?r Anne-Sissel Sk?nvik, tel 97 55 43 44

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 93 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Similar Posts