Transport

Brudd i mekling mellom Norwegians kabinselskap og Norwegian Kabinforening/Parat

Norwegian beklager p? det sterkeste at det ikke var mulig ? oppn? enighet i meklingen mellom Norwegians kabinselskap Cabin Services Norway (CSN) og Norwegian Kabinforening, organisert i Parat. P? kort sikt medf?rer bruddet ingen konsekvenser for driften da det kun er en person som er tatt ut i streik.
I henhold til gjeldende avtaler er det fire dagers varslingsfrist for eventuelt ytterligere streikeuttak.
Verken NHO eller selskapet kan akseptere et krav fra Kabinforeningen om tariffavtale med et selskap de ikke er ansatt i, og heller ikke at en norsk tariffavtale skal gjelde for utenlandske bedrifter.
– Vi beklager p? det sterkeste overfor alle v?re reisende den usikkerheten som er skapt. V?rt m?l har hele tiden v?rt ? unng? streik og vi har strukket oss langt for ? im?tekomme Kabinforeningen. Vi kan imidlertid ikke godta krav som inneb?rer reversering av strategiske beslutninger Norwegians styre har tatt for ? sikre selskapets framtid. Vi skal gj?re alt vi kan for ? ivareta ber?rte passasjerer p? best mulig m?te, sier administrerende direkt?r Bj?rn Kjos i Norwegian.
Norwegians heleide datterselskaper CSN og Cabin Services Denmark (CSD) har blant annet tilbudt Kabinforeningen en stillingsgaranti, som er unikt i norsk arbeidsliv.
Vi vil gi mer informasjon s? snart vi vet omfanget av streiken og n?r den eventuelt vil trappes opp. P? n?v?rende tidspunkt er dette uklart. Langrutene mellom Skandinavia og USA/ Asia vil uansett g? som normalt. Det samme gjelder flygninger som betjenes av v?re medarbeidere i Stockholm, Helsinki og London, samt ved basene i Spania. Personalet p? disse rutene ikke er en del av konflikten, som i f?rste omgang omfatter kabinpersonale p? basene i Norge. I Danmark er konflikten utsatt av den danske Forligsinstitution, og p? kort sikt f?r det ingen betydning for driften.
Norwegian vil gj?re v?rt ytterste for at passasjerene blir ivaretatt p? best mulig m?te i henhold til EUs regelverk. Norwegian vil sette opp et alternativt flyprogram for ? redusere konsekvensene for de reisende.

Norwegian er Skandinavias nest st?rste flyselskap og det tredje st?rste lavprisselskapet i Europa. I dag opererer Norwegian 416 ruter til 126 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midt?sten, Thailand og USA. Norwegian frakter over 20 millioner passasjerer i ?ret. Selskapet er b?rsnotert (2003) og har om lag 3 500 ansatte. Norwegian har 93 fly i fl?ten med en gjennomsnittsalder p? 4,8 ?r (per januar 2014). Norwegian faser l?pende inn nye, mer milj?vennlige fly og har en en av de mest moderne fl?tene i Europa. I 2013 ble Norwegian k?ret til Europas beste lavprisselskap av anerkjente SkyTrax World Airline Awards. Det er flypassasjerene selv som bed?mmer over 200 flyselskaper over hele verden i det som er betegnes som den mest prestisjefylte anerkjente prisutdelingen i flybransjen.
F?lg Norwegian p? Facebook her.
F?lg Norwegian p? YouTube her.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy